Au­rin­gos­ta tu­lee au­rin­ko­kun­nan kes­ki­pis­te 1543

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Vuo­sien kiis­te­lyn jäl­keen Ko­per­ni­kus päät­ti lo­pul­ta, vii­mei­se­nä elin­vuo­te­naan, jul­kais­ta teo­rian­sa au­rin­ko­kes­kei­ses­tä au­rin­ko­kun­nas­ta. Vei lä­hes vuo­si­sa­dan, en­nen kuin hy­väk­syt­tiin hä­nen teo­rian­sa, jon­ka mu­kaan Maa kier­tää Au­rin­koa. Ga­li­leo jou­tui in­kvi­siit­to­rei­den eteen 1663 sik­si, et­tä hän hy­väk­syi teo­rian.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.