PYHIINVAELTAJA-ISIEN MAA

MARRASKUU 1620

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Pu­ri­taa­ni­set pyy­hiin­vael­ta­ja-isät us­koi­vat, et­tä saa­ta­na tiu­ken­si otet­taan Englan­tiin. Niin­pä he nousi­vat Mayflower-lai­vaan mat­kus­taak­seen Yh­dys­val­to­jen Vir­gi­ni­aan ja pe­rus­taak­seen sin­ne oman yh­tei­sön­sä. He pää­tyi­vät kui­ten­kin Ca­pe Co­din lä­hel­le sen jäl­keen, kun lai­va jou­tui pois kurs­sil­taan 65 päi­vää läh­dön jäl­keen. He pe­rus­ti­vat his­to­rial­li­sen Ply­mout­hin siir­to­kun­nan al­ku­pe­räi­sa­suk­kai­den hyl­kää­mään asuin­paik­kaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.