EN­SIM­MÄI­SET OLYMPIALAISET

776 EAA.

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

An­tii­kin kreik­ka­lai­set pi­ti­vät en­sim­mäi­set olympialaiset kaik­kien ju­ma­lien ja ih­mis­ten isän temp­pe­lin luo­na Olym­pias­sa. Kil­pai­lui­hin sai­vat osal­lis­tua vain kreik­ka­lai­set mie­het, kil­pa­la­je­ja oli huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kuin ny­kyi­sin ja mo­net osal­lis­tui­vat kil­pai­luun alas­ti. Kil­pai­lut jär­jes­tet­tiin nel­jän vuo­den vä­lein vuo­teen 394 JAA., jol­loin roo­ma­lai­set kris­ti­nus­ko­kam­pan­jas­saan kiel­si­vät olympialaiset.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.