KII­NAN VIIMEINEN KEISARI MENETTÄÄ VALTANSA

1912

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Keisari Pu Yi nousi val­tais­tui­mel­le kak­si­vuo­ti­aa­na vuon­na 1908. Vii­si­vuo­ti­aa­na hän jou­tui myön­ty­mään Xin­hai-val­lan­ku­mouk­sen edes­sä, jon­ka seu­rauk­se­na Kii­nas­ta tu­li ta­sa­val­ta. Eri­kois­ta oli se, et­tä hän sai pi­tää ar­vo­ni­men­sä ja mo­net saa­vut­ta­mis­ta eduis­taan. Hän pa­ke­ni maas­ta toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen ja pa­lat­tu­aan myö­hem­min ta­kai­sin Kii­naan hä­nes­tä tu­li Bei­jin­gin puu­tar­ho­jen puu­tar­hu­ri.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.