SER­BIA AN­TAA VAIKEASELKOISEN VA­ROI­TUK­SEN

Ser­bian pää­mi­nis­te­ri ei on­nis­tu va­roit­ta­maan Franz Fer­di­nan­dia vas­taan sol­mi­tus­ta sa­la­lii­tos­ta

Mailmaan historian käännekohtia - - Mikä Aiheutti Ensimmäisen Maailmansodan? -

Ke­sä­kuus­sa 1914 Ser­bian pää­mi­nis­te­ri Ni­ko­la Pašić lä­het­ti säh­keen Wie­niin ja va­roit­ti Ser­bian lä­he­tys­töä sa­la­lii­tos­ta Franz Fer­di­nan­dia vas­taan Bel­gra­din edus­ta­ja Wie­nis­sä, Jo­van Jo­va­no­vić, puo­les­taan ta­pa­si Itä­val­ta-Un­ka­rin ta­lous­mi­nis­te­rin 21. kesäkuuta 1914 ja va­roit­ti tä­tä epä­mää­räi­ses­ti, et­tä ark­ki­hert­tuan vie­rai­lu saat­tai­si päät­tyä tra­ge­di­aan. Mik­si Pašić ei vä­lit­tä­nyt vies­tiä suo­raan Itä­val­ta Un­ka­rin ul­ko­mi­nis­te­ril­le? Mik­si hän käyt­ti erit­täin kan­sal­lis­mie­lis­tä Jo­va­no­vićia, jon­ka hu­hut­tiin ko­men­ta­neen liit­tä­mi­sen jäl­keen Bos­nias­sa sis­si­jouk­ko­ja ja jon­ka saat­toi ar­va­ta vie­vän vies­tin jol­le­kul­le alem­man por­taan päät­tä­jis­tä. Ken­ties Pašić tie­si, et­tä vies­ti pi­ti vä­lit­tää näen­näi­ses­ti eteen­päin mut­tei vält­tä­mät­tä saat­taa sel­keäs­ti pe­ril­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.