VAL­TION DUU­MA

Mailmaan historian käännekohtia - - Leninin Verinen Vallankumous -

Duu­ma oli vuon­na 1905 pe­rus­tet­tu edus­ta­maan työ­läi­siä. Le­ni­nin val­lan­ku­mouk­sen kyn­nyk­sel­lä

sen pai­kat oli jaet­tu seu­raa­vas­ti:

Tru­do­vi­kit – 10 paik­kaa Työ­väen­puo­lue eli ”tru­do­vi­kit” oli val­lan­ku­mouk­sel­li­sis­ta so­sia­lis­teis­ta ir­tau­tu­nut ryh­mit­ty­mä, sil­lä val­lan­ku­mouk­sel­li­set so­sia­lis­tit ei­vät ha­lun­neet duu­maan. Se oli mal­til­lis-so­sia­lis­ti­nen puo­lue (ni­mi ”tru­do­vik­ki” tar­koit­ti...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.