Mil­licent Gar­rett Fawcett

11. kesäkuuta 1847 – 5. elokuuta 1929

Mailmaan historian käännekohtia - - Naisten Oikeuksista -

Fawcett us­koi rau­han­omai­seen pro­tes­tiin. Hän pi­ti ko­to­naan luen­to­ja nai­sil­le ja al­koi pu­hua jul­ki­suu­des­sa, vaik­ka kär­si ujou­des­ta niin, et­tä oli ok­sen­taa ai­na en­nen pu­heen pi­tä­mis­tä. Em­me­li­ne Pank­hurs­tis­ta poi­ke­ten hä­nen tais­te­lun­sa ei kos­ke­nut ai­noas­taan nais­ten ää­nioi­keut­ta vaan myös ih­mi­soi­keus­asioi­ta. Hän toi­mi NUWSS:n pre­si­dent­ti­nä ja suh­tau­tui en­sin myö­tä­mie­li­ses­ti mi­li­tant­ti­seen WSPU:hun. Vas­ta kun se ryh­tyi ak­tii­vi­seen vä­ki­val­taan, Em­me­li­ne il­moit­ti lä­hi­pii­ril­leen, et­tä ryh­mä ai­heut­ti enem­män har­mia kuin hy­vää. So­dan syt­tyes­sä hän kiel­täy­tyi pa­si­fis­tis­ten ryh­mien kan­nat­ta­mi­ses­ta mut­ta jat­koi töi­tä nais­ten ää­nioi­keu­den puo­les­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.