PU­NAAR­MEI­JAN SOTAJUHTA

Mailmaan historian käännekohtia - - Hitler Vastaan Stalin: Operaatio Barbarossa -

Neu­vos­toar­mei­jan T-34-pans­sa­ri­vau­nun sa­no­taan ole­van II maa­il­man­so­dan

vai­kut­ta­vin pans­sa­ri­vau­nu

Ah­taat si­sä­ti­lat T-34-pans­sa­ri­vau­nun oh­jaa­mo ei ol­lut er­go­no­mi­nen, sil­lä mie­his­tön pi­ti oh­ja­ta si­tä ah­tais­sa olo­suh­teis­sa pit­kiä ai­ko­ja. Jousi­tus­jär­jes­tel­mä Ame­rik­ka­lai­nen Wal­ter Ch­ris­tie suun­nit­te­li T-34-pans­sa­ri­vau­nun jousi­tus­jär­jes­tel­män, jo­ta...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.