Ja­pa­ni hyök­kää

Mailmaan historian käännekohtia - - Muistoissa Pearl Harbor -

Mi­ten kei­sa­ril­li­sen Ja­pa­nin lai­vas­to käyn­nis­ti historian tu­hoi­sim­man il­ma­hyök­käys­ten sar­jan?

USS Okla­ho­ma kaa­tuu Kym­me­nen tor­pe­doa re­pii rei­kiä tais­te­lua­luk­sen run­koon. Alus kaa­tuu vain 12 mi­nuu­tis­sa, ja si­säl­lä on edel­leen 461 mies­tä. Hick­ha­min len­to­ken­täl­le hyö­kä­tään

12 aseis­ta­ma­ton­ta len­tä­vää lin­noi­tus­ta yrit­tää las­keu­tua Hick­ha­min ken­täl­le hyök­käyk­sen ai­ka­na. Vii­si niis­tä am­mu­taan alas. USS Ten­nes­see Vau­rioi­tui lie­väs­ti Ten­nes­see-aluk­seen osui kak­si pom­mia, jotka tu­ho­si­vat kak­si aluk­sen tyk­ki­tor­nia. En­sim­mäi­ses­tä pom­mis­ta len­tä­nyt sir­pa­le sur­ma­si myös vie­reen ank­ku­roi­dun USS West Vir­gi­nian kap­tee­nin. USS Arizo­na up­po­si Vain mi­nuut­tien ku­lut­tua hyök­käyk­sen al­ka­mi­ses­ta tark­kuus­pom­mi osuu Arizo­na­tais­te­lua­luk­seen. Alus up­po­aa yh­dek­säs­sä mi­nuu­tis­sa. USS Ca­li­for­nia Up­po­si Lai­va ir­ro­tet­tiin ka­ril­ta ja kor­jat­tiin tam­mi­kuus­sa 1944

Kaik­ki Ca­li­for­nian am­pu­ma-au­kot ja luu­kut oli jä­tet­ty au­ki, jol­loin ve­si pää­si vir­taa­maan si­sään tor­pe­don rik­koes­sa run­gon. Lai­van up­poa­mi­nen kes­ti kol­me päi­vää. USS Ne­va­da tor­pe­doi­daan Vau­rioi­tu­nut Ne­va­da jun­ta­taan seu­raa­vas­sa hyök­käy­saal­los­sa sen yrit­täes­sä pae­ta merelle. Na­ka­ji­ma B5N ”Ka­te” -tor­pe­do­pom­mit­ta­ja Vuon­na 1941 ”Ka­te”-pom­mit­ta­jaa pi­det­tiin maailman par­haa­na len­to­tu­kia­luk­sel­ta nouse­va­na pom­mit­ta­ja­na. Hyök­käyk­ses­sä oli 162 liit­tou­tu­nei­den Ka­tek­si ris­ti­mää pom­mit­ta­jaa. Liit­tou­tu­neet ni­me­si­vät ja­pa­ni­lais­ten ko­nei­ta län­si­mai­sil­la ni­mil­lä. 800 ki­lon tor­pe­dol­la ja 250 ki­lon pom­mil­la va­rus­tet­tu Ka­te upot­ti USS Okla­ho­ma -aluk­sen. USS Ma­ry­land Vau­rioi­tui Lai­vaan osui kak­si hi­das­te­sy­tyt­ti­mel­lä va­rus­tet­tua pom­mia, jotka rä­jäh­ti­vät run­gon alao­sas­sa ai­heut­taen vuo­don. Lai­va py­syi kui­ten­kin pin­nal­la, ja sen mie­his­tö vas­ta­si tais­te­luun. Kak­si up­see­ria ja kak­si mie­his­tön jä­sen­tä kuo­li. USS West Vir­gi­nia

Up­po­si Lai­va ir­ro­tet­tiin ka­ril­ta ja kor­jat­tiin hei­nä­kuus­sa 1944

Vii­si tor­pe­doa upot­ti West Vir­gi­nian. Kun lai­va ir­ro­tet­tiin ka­ril­ta, löy­det­tiin 66 ruu­mis­ta se­kä to­dis­teet sii­tä, et­tä jot­kut oli­vat py­sy­neet hen­gis­sä 16 päi­vän ajan.

En­sim­mäi­nen hyök­käy­saal­to Kel­lo 06:10 lan­see­rat­tu 183 ko­neen aal­to nousee kan­nel­ta vain 15 mi­nuu­tis­sa muo­dos­tel­maan. Whee­le­rin kent­tä Ja­pa­ni­lai­set hä­vit­tä­jä­ko­neet koh­dis­ta­vat is­kun­sa en­sin Whee­le­rin ken­täl­le ja nel­jä mi­nuut­tia myö­hem­min Pearl...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.