KIDUTUSRANGAISTUS

Mailmaan historian käännekohtia - - Maon Kulttuurivallankumous -

Ole­tet­ta­vas­ti tun­ne­tuin ku­va kult­tuu­ri­val­lan­ku­mouk­ses­ta on Maon vi­hol­lis­ten mars­sit­ta­mi­nen ka­tu­ja pit­kin mat­kal­la ki­du­tus­ran­gais­tuk­siin.

Näi­tä oli­vat var­sin­kin kan­saa är­syt­tä­vät lynk­kaus­ko­kouk­set. Nii­den aluk­si pu­na­kaar­ti­jou­kot mars­si­vat ”vas­ta­val­lan­ku­mouk­sel­lis­ten” ko­tei­hin tai toi­mis­toi­hin ja raa­ha­si­vat hei­dät ka­dul­le kau­las­saan kylt­ti, jo­hon oli kir­joi­tet­tu ”ri­kos”, jo­hon he oli­vat syyl­lis­ty­neet. Uh­rit kul­je­tet­tiin sit­ten teat­raa­li­ses­ti ka­tu­jen lä­pi, jos­kus avo­kuor­ma-au­toil­la, ja vie­tiin vä­keä täyn­nä ole­vaan sa­liin. Sit­ten rai­vos­tu­neen jou­kon edes­sä uh­re­ja nuh­del­tiin, hei­dän pääl­leen syl­jet­tiin ja hei­tä pies­tiin jos­kus päi­vä­kausien ajan. Tä­mä joh­ti tu­han­sien kuo­le­maan – jo­ko piek­se­mi­sen tai it­se­mur­han joh­dos­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.