RAT­KAI­SE­VA HETKI

BER­LII­NIN MUU­RIN KAA­TU­MI­NEN 9. MARRASKUUTA 1989

Mailmaan historian käännekohtia - - Berliinin Muurin Kaatuminen -

Ber­lii­nin muu­ri oli Eu­roo­pan kah­tia­jaon sym­bo­li, ja kaa­tues­saan se yh­dis­ti kau­pun­gin jäl­leen yh­dek­si ja lo­pet­ti Neu­vos­to­lii­ton tiu­kan ot­teen

itäb­lo­kin mai­hin.

Itä­sak­sa­lai­set ko­koon­tui­vat Ber­lii­nin muu­rin luo mar­ras­kuus­sa 1989 ja al­koi­vat kaa­taa si­tä kir­veil­lä ja mou­ka­reil­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.