7. päi­vä

Mindfulness - - Luku -

Älä et­si vah­vis­tus­ta ul­ko­puo­lel­ta

”Her­käs­ti huo­les­tu­vat ih­mi­set ku­vit­te­le­vat rau­hoit­tu­van­sa, kun he saa­vat var­mis­tus­ta tai kan­nus­tus­ta ul­ko­puo­lel­ta, mut­ta se ei pi­dä paik­kaan­sa”, Cas­si­dy sa­noo. Pää­tä luo­pua seu­raa­vis­ta ta­vois­ta: Älä et­si ver­kos­ta tie­toa oi­reis­ta­si. Älä pyy­dä ys­tä­vää­si hy­väk­sy­mään vaat­tei­ta­si. ”Aluk­si le­vot­to­muus tai ah­dis­tus saat­taa vä­liai­kai­ses­ti pa­hen­tua”, hän ker­too. ”Sen jäl­keen olo hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti ver­rat­tu­na sii­hen, et­tä et­sit vah­vis­tus­ta ja tu­kea ul­ko­puo­li­sil­ta. Ei­kö kuu­los­ta iha­nal­ta ai­vo­jen le­po­tauol­ta?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.