Kor­keas­ta lan­kus­ta alas­päin kat­so­vaan koi­raan ja ta­kai­sin

Mindfulness - - Luku -

Kun olet alas­päin kat­so­van koi­ran asen­nos­sa, hen­gi­tä si­sään ja vie var­ta­loa eteen­päin niin, et­tä olet kor­keas­sa lank­kua­sen­nos­sa (ku­vas­sa). Ojen­na sel­kä­ran­ka ja pai­na kan­ta­päi­tä sei­nää vas­ten. Jän­ni­tä rei­det. Pai­na ulos­hen­gi­tyk­sel­lä pä­kiöi­tä ja kä­siä alas, ve­dä vat­sa sel­kä­ran­kaa koh­ti ja nos­ta lan­tio ta­kai­sin ylös niin, et­tä olet jäl­leen alas­päin kat­so­van koi­ran asen­nos­sa. Lii­ku hen­gi­tyk­sen tah­dis­sa alas­päin kat­so­van koi­ran asen­nos­ta kor­ke­aan lank­kuun ja ta­kai­sin 5–10 ker­taa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.