So­tu­ri III

Mindfulness - - Luku -

Aloi­ta Alas­päin kat­so­vas­ta koi­ras­ta, hen­gi­tä sy­vään, kat­so eteen­päin ja vie ja­lat as­kel ker­ral­laan kä­sien luo. Hen­gi­tä ulos ja hen­gi­tä sit­ten si­sään, nouse sel­kä pyö­reä­nä sei­so­maan, ja­lat yh­des­sä ja kä­det yl­hääl­lä ol­ka­päi­den ylä­puo­lel­la. Siir­rä va­sen jal­ka kym­me­ni­sen sent­tiä eteen­päin. Tai­vu­ta var­ta­loa lan­tion koh­dal­ta, nos­ta oi­kea jal­ka taak­se ja pi­dä vat­sa­li­hak­set tiuk­ka­na. Py­sy asen­nos­sa 5 hen­gi­tyk­sen ajan ja yri­tä nos­taa jal­kaa ja rin­ta­ke­hää ylem­mäs. Vaih­da puol­ta. Siir­ry pol­ku­pyö­rä­liik­kee­seen.

Mi­ten voit hel­pot­taa lii­ket­tä: Nos­ta jal­kaa taak­se­päin vain vä­hän lat­tias­ta ylös­päin, vie kä­det yh­teen ja pai­na ne rin­ta­ke­hän pääl­le sy­dän­kes­kuk­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.