MA­RICO­PAN APU­LAIS­PII­RI­SYYT­TÄ­JÄ

Najsmurhaajat - - Mustasukka­inen -

Juan Martinez on työs­ken­nel­lyt Ma­rico­pan syyt­tä­jän­vi­ras­tos­sa yli 27 vuot­ta ja on vii­mei­set 20 vuot­ta toi­mi­nut me­nes­tyk­sek­kääs­ti syyt­tä­jä­nä lu­kui­sis­sa Arizo­nas­sa pal­jon jul­ki­suut­ta saa­neis­sa ri­kos­ju­tuis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.