KUULUISIA SLAAVILAIS­IA PALOITTELU­MURHAAJIA

Najsmurhaajat - - Murhaajamu­mmo -

KUOLLEEN PU­NAI­SEN VIILTÄJÄN VARJO VAANII YHÄ – JA ILMESTYI MURHANHIMO­ISEN SAM­SO­NO­VAN SAIRAASEEN MIELEEN

Erään Sa­mo­so­no­van naa­pu­rin mu­kaan Andrei Tši­ka­ti­lol­la oli sel­vä vai­ku­tus Ta­ma­ra Sam­so­no­van kam­mot­ta­viin ri­kok­siin. Sam­so­no­van ta­paan myös Tši­ka­ti­lo oli läh­töi­sin slaa­vi­lai­sa­lu­eel­ta, hä­nel­lä oli kun­nial­li­nen työ ja hän oli osa yh­teis­kun­taa opet­ta­jan työn­sä kaut­ta. Ros­to­vin teu­ras­ta­ja­na, Ros­to­vin viil­tä­jä­nä ja Pu­nai­se­na viil­tä­jä­nä tun­net­tu Tši­ka­ti­lo kui­ten­kin pa­hoin­pi­te­li ja tap­poi yli 52 nais­ta ja las­ta ja sil­poi hei­dän ruu­miin­sa. Sam­so­no­van ta­paan hän­kin ha­lusi ir­rot­taa uh­rien­sa ruu­miis­ta osia, ja hä­nen suo­sik­ke­jaan oli­vat eten­kin sil­mät ja muut kas­vo­jen osat.

Tši­ka­ti­lo naut­ti kam­mot­ta­vis­ta teois­taan ja esiin­tyi leh­dis­töl­le usein hy­myil­len ja il­mei­sen yl­peä­nä pa­ha­mai­nei­suu­des­taan. Hä­nel­le teh­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­mus, jos­sa hä­net to­det­tiin syyn­ta­kei­sek­si. Hä­net te­loi­tet­tiin am­pu­mal­la vuon­na 1990.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.