TAMARAN JÄTTEIDEN HÄVITYS

Najsmurhaajat - - Murhaajamummo -

HÄTKÄHDYTTÄVÄT VALVONTAKAMERAKUVAT NÄYTTÄVÄT, KUIN­KA MUR­HAA­JA­MUM­MO HÄVITTÄÄ UH­RIN­SA RUU­MIIN PUSSEISSA JA KAT­TI­LAS­SA.

25-07-2015 03.02

Ir­vo­kas ”mum­mo” (jol­la on mel­ko hie­no hui­vi) hank­kiu­tuu eroon noi­dan ko­ti­ta­lous­jät­tees­tä. Hän vai­kut­taa pi­tä­vän tun­nol­li­ses­ti pai­kan siis­ti­nä rap­pu­ja alas tu­le­van naa­pu­rin huo­mioon ot­taen, on­han se hä­nen kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­ten­sa.

25-07-2015 02.21

Var­sin vie­hät­tä­vä ja hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­va si­ni­nen tak­ki pääl­lään Sam­so­no­va raa­haa pai­na­val­ta vai­kut­ta­van pus­sin ulos oves­ta. Sit­ten hän suo­ris­tau­tuu ja ja kään­tyy lu­kit­se­maan ta­ka­naan ole­van oven tiu­kas­ti. Hän vai­kut­taa mal­lie­si­mer­kil­tä tur­val­li­suu­des­ta tar­kas­ta van­huk­ses­ta.

25-07-2015 03.54

Rei­pas van­hus raa­haa ket­te­räs­ti epä­miel­lyt­tä­vät pus­sit alas mon­ta ker­ros­ta ja pa­laa sit­ten ha­ke­maan tär­keim­män eli kat­ti­lan, jos­sa on kam­mot­ta­va kei­tos – uh­rin pää. Hän pai­naa peu­ka­lot tiu­kas­ti kan­nen pääl­le, jot­ta ei pu­do­ta tai läi­ky­tä kat­ti­lan kam­mot­ta­vaa si­säl­töä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.