SA­RAN SANTERIAVI­ETTELYLOIT­SU?

Najsmurhaajat - - Voodoo Kummitäti -

MO­NET OK­KUL­TIS­MIN HAR­JOIT­TA­JAT OVAT TUNNETUSTI SALAMYHKÄI­SIÄ RITUAALEIS­TAAN, MUT­TA KAIK­KIAL­LA MAAILMASSA MAGIASSA KÄY­TE­TÄÄN PIT­KÄL­TI SA­MO­JA ELEMENTTEJ­Ä. SARANOITA SAAT­TOI KÄYT­TÄÄ TÄLLAISTA TAIKAJUOMA­A TAIVUTTAAK­SEEN KILPAILEVA­N HUUMEKAUPP­IAAN TAHTOONSA

SITRUUNAME­HU Au­rin­koon lii­tet­ty maa­gi­nen sit­ruu­na saat­taa an­taa en­sim­mäi­sil­lä pe­lot­ta­vil­la tref­feil­lä tar­vit­ta­vaa voi­maa ja it­se­luot­ta­mus­ta. KUUKAUTISV­ERI Ve­ri on vält­tä­mä­tön elä­mäl­le, elin­toi­min­to­jen yl­lä­pi­tä­mi­sel­le. Kuu­kau­tis­ve­reen liit­tyy myös...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.