SLENDERMAN­OSTOSLISTA

Najsmurhaajat - - Slenderman­in Uhrilahja -

GEY­SER JA WEIER LAATIVAT LISTAN TARVIKKEIS­TA, JOI­TA HE US­KOI­VAT TARVITSEVA­NSA ” TEH­TÄ­VÄN­SÄ” AI­KA­NA – OSOITUS SII­TÄ, MITEN LAPSELLINE­N HEI­DÄN FANTASIANS­A OLI, VAIK­KA OLI­KIN KUOLETTAVA

OIKEALLA YLHÄÄLLÄ Tuo­ma­ri Boh­ren väit­ti, et­tä ” par­haat­kaan pyr­ki­myk­set pi­tää jo­ku tur­vas­sa tur­val­li­sen pai­kan ul­ko­puo­lel­la ei­vät ai­na toi­mi”. Sen vuoksi hän epä­si tyttöjen pyyn­nön pääs­tä ko­tia­res­tiin. OIKEALLA ALLA Tyttöjen asia­na­ja­jat Ant­ho­ny...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.