TEURASTAMO

Najsmurhaajat - - Puukotettu -

VAATIMATON TIILITALO MUUT­TUI PAHUUDEN TALOKSI, KUN KAT­HE­RI­NE KNIGHT TEROITTI VEITSENSÄ JA KÄYT­TI NII­TÄ JOHN PRICEN TAP­PA­MI­SEEN. Har­ras­tet­tu­aan sek­siä Pricen kans­sa Knight hyök­kä­si mie­hen kimppuun tä­män ol­les­sa sän­gys­sä ja puu­kot­ti ke­hon etu­puo­lel­le. Kun Price yritti pääs­tä pa­koon, Knight jat­koi hyök­käys­tään.

Price siir­tyi käy­tä­vään ja yritti pääs­tä etuo­vel­le, mut­ta Knight is­ki hän­tä veit­sel­lä sel­kään useita ker­to­ja. Price yritti sy­tyt­tää va­lot – ko­ko va­lo­kat­kai­si­ja oli ve­res­sä.

Price on­nis­tui avaa­maan etuo­ven ja hoi­per­te­le­maan ulos ta­los­ta, mut­ta Knight jo­ko kis­koi hä­net ta­kai­sin si­sään tai hän kaa­tui ta­kai­sin käy­tä­väl­le.

Suu­ri ve­ri­lam­mik­ko käy­tä­väl­lä ker­toi Pricen maan­neen sii­nä het­ken ja sit­ten kuolleen.

Knight raa­ha­si Pricen ruu­miin käy­tä­väl­tä olo­huo­nee­seen ja jätti jäl­keen ve­ri­va­nan.

Olo­huo­nees­sa Knight al­koi nyl­keä Pricen ruu­mis­ta niin tai­ta­vas­ti, et­tä hän sai pois­tet­tua uh­rin­sa nah­kan yh­te­nä vuo­ta­na.

Sit­ten Knight ri­pus­ti vuo­dan olo­huo­neen oven kar­miin kiin­ni­tet­tyyn li­ha­kouk­kuun. Po­lii­si löy­si sen edel­leen riip­pu­mas­ta saa­pues­saan ri­kos­pai­kal­le.

Sit­ten Knight kat­kai­si Pricen pään erit­täin te­rä­väl­lä veit­sel­lä ja vii­pa­loi osan Pricen pa­ka­rois­ta.

Keit­tiö oli vii­mei­sen nöy­ryy­tyk­sen ta­pah­tu­ma­paik­ka. Pricen pää lai­tet­tiin kat­ti­laan kas­vis­ten kans­sa ja kei­tet­tiin liedellä.

Ys­tä­vät ja per­he tun­si­vat John Pricen ” kun­non mie­he­nä”. Tyt­töys­tä­vä Kat­he­ri­ne Knight murhasi ja sil­poi hä­net.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.