TAPPAVA FETISSI

Najsmurhaajat - - Puukotettu -

KNIGH­TIN SAIRAALLOI­NEN PAK­KO­MIEL­LE VEITSISTÄ – ERI­TYI­SES­TI NIIS­TÄ, JOI­TA HÄN KÄYT­TI TYÖS­SÄÄN – EI OLE HARVINAIST­A SARJAMURHA­AJIEN MAAILMASSA.

Oli sel­vää, et­tä Kat­he­ri­ne Knigh­tin kiin­nos­tus veit­siä ja vä­ki­val­taa koh­taan liit­tyi fe­tis­siin, jo­ta kut­su­taan pique­ris­mik­si. Sa­na tu­lee rans­kan piquer­sa­nas­ta, joka on suo­mek­si ” pis­tää”. Knigh­tin en­sim­mäi­nen avio­mies David Kel­lett sa­noi, et­tä Knight ra­kas­ti veit­si­ään – joi­ta käyt­ti työs­sään teu­ras­ta­mol­la – enem­män kuin mi­tään muu­ta. Pique­ris­tin käy­tös voi vaih­del­la toi­sen ihon pis­tä­mi­ses­tä tai pu­re­mi­ses­ta Knigh­tin kal­tai­seen ää­rim­mäi­seen te­koon eli uh­rin puu­kot­ta­mi­seen, pään kat­kai­se­mi­seen ja ruu­miin nyl­ke­mi­seen. Mui­ta tap­pa­jia, joil­la us­ko­taan ol­leen pique­ris­mi, oli­vat Viil­tä­jä- Jack, ve­nä­läi­nen jouk­ko­mur­haa­ja Andrei Tši­ka­ti­lo ja las­ten­tap­pa­ja Al­bert Fish. Se on edel­leen suh­teel­li­sen huo­nos­ti ym­mär­ret­ty ih­mi­sen käyt­täy­ty­mi­sen muo­to.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.