ÄI­DIN YS­TÄ­VÄ

Najsmurhaajat - - Enkelintek­ijä -

AME­LIA DYER SAAT­TOI HUUMATA VAUVAT, JOI­DEN ” ÄI­TI” HÄN OLI, EN­NEN HEI­DÄN TAPPAMISTA­AN.

1870- lu­vul­la Dyer oli tap­pa­nut vauvoja jät­tä­mäl­lä hei­dät heit­teil­le: hän ei antanut heil­le ruo­kaa tai hoi­toa sai­rauk­siin, vaan an­toi hei­dän riu­tua kuo­liaik­si. Mut­ta hän käyt­ti apu­na myös opi­aat­te­ja. Lau­da­nu­mia, mor­fii­nia si­säl­tä­vää liu­os­ta, käy­tet­tiin God­frey's Cor­dial - lää­ke­sii­ra­pis­sa, joka kut­sut­tiin ” äi­din ys­tä­väk­si” ja jol­la äi­dit usein hil­jen­si­vät vau­van­sa. Dye­rin us­ko­taan käyt­tä­neen lau­da­nu­min kal­tais­ta opi­aat­tia hil­jen­tä­mään vauvat, kun he oli­vat kuo­le­mai­sil­laan.

Saa­tu­aan van­keus­tuo­mion heit­tel­le­jä­tös­tä Dyer pa­la­si van­hoi­hin ta­poi­hin­sa mut­ta al­koi nyt ak­tii­vi­ses­ti tappaa huos­tas­saan ole­via lap­sia ku­ris­ta­mal­la hei­dät mit­ta­nau­hal­la. Myö­hem­min hän ker­toi yl­peä­nä po­lii­sil­le, et­tä hä­nen vau­vo­jen­sa ruu­miit oli­si helppo tun­nis­taa nau­has­ta, jol­la hän oli hei­dät tap­pa­nut.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.