KUULUISIA LASTENTAPP­AJIA

Najsmurhaajat - - Enkelintek­ijä -

1870– 1909 OTSIKOIHIN PÄÄ­TYI USEITA MUI­TA LASTENTAPP­AJIA

ANNIE WALTER JA AME­LIA SACH

VANGITSEMI­SPÄIVÄ: 18. MARRASKUUT­A 1902

Finch­leyn vau­va­kaup­piai­na tun­net­tu pa­ri toi­mi yh­des­sä. Sach, 29, pi­ti hoi­to­ko­tia, joka jär­jes­ti kas­vat­ti­van­hem­mat aviot­to­mil­le lap­sil­le; lapset an­net­tiin 54- vuo­ti­aal­le Wal­te­ril­le, joka tap­poi hei­dät mor­fii­nil­la tai tu­keh­dut­ta­mal­la.

KOHTALO: Hir­tet­tiin Hol­lowayn van­ki­las­sa 3. hel­mi­kuu­ta 1903

ADA CHARD WILLIAMS

VANGITSEMI­SPÄIVÄ: 8. JOU­LU­KUU­TA 1899 Williams, 24, oli vau­va­kaup­pias, joka tap­poi ei- toi­vot­tu­ja lap­sia ja sit­ten si­toi hei­dän ruu­miin­sa poik­keuk­sel­li­sel­la sol­mul­la, en­nen kuin hä­vit­ti ruu­miit. Kun hä­net to­det­tiin syyl­li­sek­si yh­den aviot­to­man ty­tön mur­haan, hä­nes­tä tu­li vii­mei­nen nai­nen, joka te­loi­tet­tiin New­ga­tes­sa Lon­toos­sa.

KOHTALO: Hir­tet­tiin New­ga­ten van­ki­las­sa 6. maa­lis­kuu­ta 1900

RHODA WILLIS

VANGITSEMI­SPÄIVÄ: 5. KE­SÄ­KUU­TA 1907 Vaa­lea­tuk­kai­nen Willis syn­tyi Sun­der­lan­dis­sa vuon­na 1867. Hän oli ai­noa Wa­le­sis­sa 1900- lu­vul­la hir­tet­ty nai­nen ja vii­mei­nen te­loi­tet­tu vau­va­kaup­pias.

Hä­net hir­tet­tiin hä­nen

40- vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä­nään. KOHTALO: Hir­tet­tiin Car­dif­fin van­ki­las­sa 14. elokuuta 1907

MAR­GA­RET WA­TERS

VANGITSEMI­SPÄIVÄ:

13. KE­SÄ­KUU­TA 1870

35- vuo­tias les­ki Mar­ga­ret Wa­ters oli en­sim­mäi­nen nai­nen, joka hir­tet­tiin os­te­tun vau­van tap­pa­mi­ses­ta. Hä­net to­det­tiin syyl­li­sek­si John Walter Cowa­nin tap­pa­mi­seen ” Brix­to­nin vau­va­kaup­pa­ju­tus­sa” Lon­toon tuo­miois­tui­mes­sa. Hän­tä myös epäil­tiin nel­jän muun vau­van mur­has­ta.

Dyer ta­pa­si lo­pul­ta koh­ta­lon­sa Lon­toon pa­ha­mai­nei­sen New­ga­ten van­ki­lan muu­rien sisällä. Hä­net te­loi­tet­tiin 10. ke­sä­kuu­ta 1896. KOHTALO: Hir­tet­tiin Hor­se­mon­ger La­nen van­ki­las­sa 11. lo­ka­kuu­ta 1870

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.