PIIPAHDUS DO­ROT­HEAN LUO­NA

Najsmurhaajat - - Kuolemanta­lon Emäntä -

Sac­ra­men­to on lyö­nyt kam­mot­ta­van his­to­rian ra­hoik­si ja ot­ta­nut ta­lon mu­kaan pai­kal­lis­ten näh­tä­vyyk­sien kier­rok­seen. Ku­ten KCRA: n uu­ti­sis­sa esi­tet­tiin, vie­raat ot­taa vas­taan mo­nin­ker­tai­nen mur­haa­ja­rou­va it­se – Do­rot­hea Puentea esit­tä­vä mal­li­nuk­ke, jol­la on pe­ruuk­ki, sil­mä­la­sit ja ihas­tut­ta­va tak­ki, ku­ten ai­dol­la Do­rot­heal­la. Hä­nen en­ti­nen asun­ton­sa oli ” löy­tö” 215 000 dol­la­ril­la, kun Bar­ba­ra Hol­mes os­ti sen jul­ki­ses­sa huu­to­kau­pas­sa. Sii­nä on nyt mu­ka­va au­rin­ko­te­ras­si, laa­toi­te­tut por­taat, uu­det keit­tiö­ko­neet, ” ri­kos­paik­ka­nau­ha­suih­ku­ver­ho” ja kylt­ti, jos­sa va­roi­te­taan, et­tä lu­va­ton oles­ke­lu saat­taa joh­taa hau­taa­mi­seen van­hal­le ta­ka­pi­hal­le, ku­ten kävi Do­rot­hean uh­reil­le. Siel­lä on jo­pa vir­nui­le­va pi­ru­pat­sas tär­kei­tä Ins­ta­gram- ku­via var­ten.

HIS­TO­RIAN JA KAUHUTALON ESITTELY KAI­KIL­LE KUN­NON KANSALAISI­LLE ( JA TURISTEILL­E)

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.