MEDIAOIKEU­DENKÄYNTI

Najsmurhaajat - - Petollinen Amanda Knox -

OI­KEU­DEN­KÄYN­NIN EDETESSÄ TIE­DO­TUS­VÄ­LI­NEET KIIHDYTTIV­ÄT IT­SEN­SÄ RAIVOON.

5. JOU­LU­KUU­TA 2009 DAI­LY NEWS En­sim­mäi­sen mur­ha­oi­keu­den­käyn­nin lo­pus­sa Raf­fae­le Sol­leci­ton 25 vuo­den van­keus­tuo­mio mai­ni­taan vain si­vu­men­nen uu­ti­ses­sa, jos­sa ker­ro­taan Knoxin lan­get­ta­vas­ta tuo­mios­ta. ” Sek­si­mur­ha”ot­sik­ko poi­ki lu­kui­sia ver­sioi­ta. 1....

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.