MEDIAOIKEUDENKÄYNTI

Najsmurhaajat - - Petollinen Amanda Knox -

OI­KEU­DEN­KÄYN­NIN EDETESSÄ TIE­DO­TUS­VÄ­LI­NEET KIIHDYTTIVÄT IT­SEN­SÄ RAIVOON.

5. JOU­LU­KUU­TA 2009 DAI­LY NEWS

En­sim­mäi­sen mur­ha­oi­keu­den­käyn­nin lo­pus­sa Raf­fae­le Sol­leci­ton 25 vuo­den van­keus­tuo­mio mai­ni­taan vain si­vu­men­nen uu­ti­ses­sa, jos­sa ker­ro­taan Knoxin lan­get­ta­vas­ta tuo­mios­ta. ” Sek­si­mur­ha”ot­sik­ko poi­ki lu­kui­sia ver­sioi­ta. 1. HEL­MI­KUU­TA 2014 DAI­LY MIRROR

Yli kuu­den vuo­den riet­tai­den ot­si­koi­den jäl­keen leh­det vaih­ta­vat tak­tiik­kaa ja kes­kit­ty­vät Knoxin ” elot­to­miin” il­mei­siin. Tä­mä ot­sik­ko ja ku­va lei­kit­te­lee mo­nien mie­li­ku­vil­la sii­tä, mil­tä tun­tee­ton tap­pa­ja voi­si näyt­tää oi­keu­den­käyn­nis­sä. 12. MARRASKUUTA 2007

DAI­LY MAIL

En­sim­mäi­nen tut­kit­ta­va paik­ka ri­kok­ses­ta uu­ti­soi­vil­le: epäil­lyn so­me­ti­lit. Knoxin Mys­pace­si­vul­la oli tä­mä va­lo­ku­va hä­nes­tä ko­ne­ki­vää­ri kä­sis­sään, mi­kä so­pi täy­del­li­ses­ti häi­käi­le­mät­tö­mään ar­tik­ke­liin. 13. HUHTIKUUTA 2013 DAI­LY MAIL

Knoxin van­ki­la­ko­ke­muk­set Pe­ru­gias­sa jul­kis­te­taan, kun kus­tan­ta­jat kil­pai­le­vat kir­jan oi­keuk­sis­ta. Kaik­kea so­pi­ma­ton­ta ja­noa­vat leh­det kiin­nos­tu­vat Knoxin ys­tä­väl­leen kir­joit­ta­mas­ta vies­tis­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.