PAU­LI­NE REA­DE, 16

Najsmurhaajat - - Hindleyn Ja Bradyn Viimeinen Uhri -

Sie­pat­tiin käyt­täen te­ko­syy­nä si­tä, et­tä My­ra Hind­ley tar­vit­si apua ka­don­neen kä­si­neen et­si­mi­ses­sä Saddlewort­h Moo­ril­la. Rais­kat­tiin ja sit­ten mur­hat­tiin viil­tä­mäl­lä kurkku veit­sel­lä hei­nä­kuun 12. päi­vän il­ta­na 1963. Löy­det­tiin 1. hei­nä­kuu­ta 1987. Hy­vin säi­ly­nyt ruu­mis löy­det­tiin tien A635 var­rel­ta, ja se oli ase­tel­tu va­sem­mal­le kyl­jel­leen, pol­vet kou­kus­sa var­ta­lon edes­sä ja kas­vot tiel­le päin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.