LES­LEY ANN DOW­NEY, 10

Najsmurhaajat - - Hindleyn Ja Bradyn Viimeinen Uhri -

Mur­hat­tiin ta­pa­nin­päi­vä­nä 1964 ku­ris­ta­mal­la 16 Ward­le Brook Ave­nuen - asun­nos­sa. Löy­det­tiin 17. lo­ka­kuu­ta 1965 55 met­rin pääs­sä A635- ties­tä pai­nu­nees­sa tur­pees­sa ol­lees­ta ma­ta­las­ta hau­das­ta. Pai­kan pal­jas­ti maas­ta esiin tör­röt­tä­vä kyy­när­luu. Ruu­mis oli ase­tel­tu sa­moin kuin Pau­li­ne Rea­de, mut­ta se oli oikealla kyl­jel­lään. Hau­ta löy­tyi, kun ri­kos­pai­kan vie­reen kai­vet­tiin oja, jo­ta pit­kin ve­si va­lui pois, ja tur­ve pois­tet­tiin, jol­loin ruu­mis pal­jas­tui.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.