JOHN KILB­RI­DE, 12

Najsmurhaajat - - Hindleyn Ja Bradyn Viimeinen Uhri -

Kilb­ri­del­le tar­jot­tiin kyy­tiä ko­tiin ja sit­ten vie­tiin kier­to­tie­tä, jäl­leen ka­don­neen kä­si­neen et­si­mis­tä te­ko­syy­nä käyt­täen, ja hä­net rais­kat­tiin ja mur­hat­tiin 23. marraskuut­a 1963 ku­ris­ta­mal­la ja sit­ten puu­kot­ta­mal­la kuo­li­aak­si. Hau­ta löy­det­tiin 21. lo­ka­kuu­ta 1965 noin 23 sent­ti­met­riä maan­pin­nan ala­puo­lel­ta, ruu­mis ase­tel­tu­na kas­vot alas­päin, 340 met­rin pääs­sä Les­ley Ann Dow­neyn ruu­miis­ta. Ruu­mis pys­tyt­tiin tun­nis­ta­maan vaat­teis­ta, ham­pais­ta, hiuk­sis­ta ja luis­ta. Toi­nen ken­kä puut­tui.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.