KEITH BENNETT, 12

Najsmurhaajat - - Hindleyn Ja Bradyn Viimeinen Uhri -

Sie­pat­tiin sil­lä var­jol­la, et­tä Hind­ley ja Bra­dy tar­vit­si­vat apua laa­ti­koi­den siir­tä­mi­ses­sä. Rais­kat­tiin ja mur­hat­tiin 16. ke­sä­kuu­ta 1964 ku­ris­ta­mal­la nuo­ran­pät­käl­lä Saddlewort­h Moo­ril­la. Ruu­miin si­jain­tia ei tie­de­tä, mut­ta pai­kak­si ar­vel­laan sa­maa num­men aluet­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.