PÖTYÄ! PELK­KÄÄ PÖTYÄ!

Najsmurhaajat - - Paha Äiti -

TOTUUDEN NIMISSÄ ON SANOTTAVA, ET­TÄ JO­PA FBI TUN­NUS­TI MAHAN LIITETYN LEGENDAARI­SEN LEI­MAN

OLE­VAN TEKAISTU.

FAK­TAA

Ma Bar­ker kuo­li poi­kan­sa Fre­din vie­rel­lä, mut­ta sii­tä, et­tä hän oli­si am­pu­nut, ei ol­lut to­dis­tei­ta, ei­kä hä­nel­lä ol­lut aset­ta

kä­des­sä kuol­les­saan.

Ma Bar­ker suo­je­li poi­ki­aan äi­din ta­voin, mut­ta mi­kään to­dis­te ( pait­si ku­va, jos­sa

hän po­see­raa Thomp­son- ko­ne­ki­vää­ri kä­sis­sään) ei osoi­ta hä­nen suun­ni­tel­leen

ri­kok­sia tai am­pu­neen.

Vaik­ka J. Ed­gar Hoo­ver väit­ti pi­dät­tä­neen­sä Al­vin Kar­pi­sin it­se, hän ei lä­hes­ty­nyt epäil­tyä, en­nen kuin FBI: n agen­tit oli­vat var­mis­ta­neet ti­lan­teen ja

ot­ta­neet epäil­lyn kiin­ni.

FIK­TIO­TA

Ma Bar­ke­rin väi­tet­tyyn jen­gin joh­ta­juu­teen kuu­lui myös sään­tö, joka kiel­si jen­gin jä­se­niä pi­tä­mäs­tä

tyt­töys­tä­vää.

Ma Bar­ker kar­jui Flo­ri­dan pii­lo­pai­kan ik­ku­nas­ta ja yl­lyt­ti po­lii­sia avaa­maan tu­len si­nä

päi­vä­nä, jo­na hän kuo­li.

J. Ed­gar Hoo­ver pi­dät­ti fyy­si­ses­ti jen­gin vii­mei­sen kar­ku­teill­lä ol­leen

jä­se­nen, Al­vin Kar­pi­sin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.