NAIS - MURHAAJAT

Najsmurhaajat - - Hollowayn Naiset -

Kiin­nos­ta­vat­ko si­nua to­del­li­set ri­kok­set ja jän­nit­tä­vät ta­ri­nat nii­den ta­ka­na? Kieh­to­vat­ko si­nua mur­ha­tut­kin­nat? Mie­tit­kö, miten tap­pa­ja voi ol­la nai­nen? Olet va­lin­nut oikean teok­sen.

Tu­tus­tu pa­him­piin nais­ri­kol­li­siin ja syi­hin, jot­ka

ovat saa­neet hei­dät tap­pa­maan. Ta­val­li­ses­ti saam­me lu­kea aggres­sii­vi­sis­ta, vä­ki­val­tai­sis­ta ja im­pul­sii­vi­sis­ta mies­mur­haa­jis­ta. Naismurhaa­jat ovat har­vem­min uu­ti­sot­si­kois­sa, ja te­ko­jen

taus­tal­la vai­kut­ta­vat ai­van eri­lai­set syyt, esi­mer­kik­si ka­teus, vää­ris­ty­nyt kos­ton­hi­mo, lap­suu­den trau­mat, ah­neus tai huo­mion­ki­peys.

Nais­mur­haa­jia ei esiin­ny ai­noas­taan Agat­ha Ch­ris­tien kir­jois­sa. Täs­sä teok­ses­sa ker­rom­me to­del­li­sis­ta nai­sis­ta, jot­ka ovat pa­loi­tel­leet ja

syö­neet uh­re­jaan, hau­dan­neet ruu­miit puu­tar­haan tai tap­pa­neet kou­lu­to­ve­rei­taan vain, kos­ka on maa­nan­tai. Älä an­na hei­dän lep­poi­san hy­myn­sä hä­mä­tä; nä­mä van­hat mum­mot, kau­niit pu­he­lin­ty­töt ja hert­tai­set äi­dit

osaa­vat kät­keä pi­meän puo­len­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.