Seu­raa­va su­ku­pol­vi

NÄKÖKULMA

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Tavallinen Arki / Natsien Lomat -

Bund Deutscher Mä­de­lin ( Sak­san tyt­tö­lii­ton) jä­se­niä voi­mis­te­lu­näy­tök­ses­sä vuon­na 1938. Vuon­na 1930 Hit­ler­ju­gen­din ala­jär­jes­tök­si pe­rus­tet­tu liit­to kes­kit­tyi kas­vat­ta­maan hy­viä kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­sia nai­sia, tun­nol­li­sia ko­ti­rou­via ja äi­te­jä. Ur­hei­lun, ku­ten voi­mis­te­lun, tar­koi­tus oli is­kos­taa ku­ri­na­lai­suut­ta ja kil­pai­lu­hen­ki­syyt­tä ja kas­vat­taa ter­vei­tä nuo­ria nai­sia, jot­ka pys­tyi­si­vät syn­nyt­tä­mään.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.