NÄKÖKULMA

Pa­raa­tis­sa

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Führerin Palveluksessa / Saksan Tappio -

Adolf Hit­ler ter­veh­tii in­nok­kai­ta kan­nat­ta­jia Nürn­ber­gin puo­lue­päi­vil­lä 1933. Nat­sien vuo­sit­tai­set puo­lue­päi­vät 1933– 38 oli­vat val­ta­via pro­pa­gan­da­ti­lai­suuk­sia, joi­hin osal­lis­tui sa­to­ja­tu­han­sia puo­lu­een jä­se­niä ja kat­so­jia; kaik­ki ha­lusi­vat näh­dä vi­lauk­sen Sak­san val­ta­kun­nan­kans­le­ris­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.