Claus von Stauf­fen­berg

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Natsien Ideologia / Hitlerin Salamurhaaja -

Poh­jois-af­ri­kas­sa pa­has­ti haa­voit­tu­nut esi­kun­taup­see­ri Stauf­fen­berg päät­ti tap­paa Hitlerin. Hä­nen pom­min­sa so­ti­las­ta­paa­mi­ses­sa Ras­ten­bur­gis­sa 20. hei­nä­kuu­ta 1944 tap­poi nel­jä ih­mis­tä, mut­ta Hit­ler louk­kaan­tui vain lie­väs­ti. Stauf­fen­berg pi­dä­tet­tiin ja am­mut­tiin sa­ma­na il­ta­na Ber­lii­nis­sä. Hä­nen mur­hay­ri­tyk­sen­sä oli osa laa­jem­paa sa­la­liit­toa, jo­hon kuu­lui mo­nia kor­kea-ar­voi­sia up­see­rei­ta. Sen tar­koi­tus oli kaa­pa­ta val­ta Sak­sas­sa Hitlerin kuol­tua. Suu­ri mää­rä epäil­ty­jä pi­dä­tet­tiin, hei­tä ki­du­tet­tiin ja hei­dät te­loi­tet­tiin hei­nä­kuun 20. päi­vän sa­la­liit­to­na tun­ne­tuk­si tul­leen yri­tyk­sen epä­on­nis­tut­tua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.