1934

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Aikajana -

Rau­hoit­taak­seen ar­mei­jaa ja eli­mi­noi­dak­seen mah­dol­li­set vas­tus­ta­jan­sa nat­si­liik­kees­sä Hit­ler mää­rää SA:N rus­kea­pai­dat to­teut­ta­maan ve­ri­sen puh­dis­tuk­sen. Noin sa­dan SS:N te­loit­ta­man uh­rin jou­kos­sa on niin po­lii­tik­ko­ja ja ken­raa­le­ja kuin Hitlerin en­ti­siä kol­le­go­ja. ja liit­to­lai­sia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.