Maa­lis­kuu 1939

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Aikajana -

Län­si­mai­den heik­kou­te­na pi­tä­mäs­tään reak­tios­ta roh­kais­tu­nut Hit­ler val­taa Tše­kin jäl­jel­lä ole­van alu­een maa­lis­kuus­sa 1939 ja sy­sää Slo­va­kian it­se­näi­sek­si. Tä­mä on en­sim­mäi­nen ei-sak­sa­lai­nen Sak­saan lii­tet­ty alue, ja toi­mi he­rät­tää vih­doin vah­van reak­tion: Iso-bri­tan­nia ja Rans­ka an­ta­vat ta­kuut aut­taa Puo­laa Sak­san aggres­sion ta­pah­tues­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.