1941

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Aikajana -

Teh­ty­ään kak­si vuot­ta kan­ke­aa yh­teis­työ­tä Sta­li­nin kans­sa Hit­ler kään­tyy sii­he­nas­tis­ta liit­to­lais­taan vas­taan ja aloit­taa hyök­käyk­sel­lä Neu­vos­to­liit­toon ke­sä­kuus­sa 1941 bru­taa­lin konflik­tin, jo­ka vaa­tii lu­ke­mat­to­mien ih­mis­ten hen­gen. Sa­la­ma­so­ta­tak­tiik­kaa har­joit­ta­va Hit­ler odot­taa, et­tä Neu­vos­to­lii­ton vas­ta­rin­taa ro­mah­taa pian. Hän saa pet­tyä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.