1942

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Aikajana -

So­dan laa­jen­tues­sa vuon­na 1941 nat­sit päät­tä­vät ”juu­ta­lais­ky­sy­myk­sen” mur­haa­vas­ta ”lo­pul­li­ses­ta rat­kai­sus­ta”. Kor­kei­den vir­ka­mies­ten ja Ss-joh­ta­jien kon­fe­rens­sis­sa Wann­sees­sä tam­mi­kuus­sa 1942 Rein­hard Heydrich (ku­vas­sa) ot­taa hal­lin­taan­sa toi­men­pi­teet Eu­roo­pan juu­ta­lais­ten tu­le­vas­ta kan­san­mur­has­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.