1944

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Aikajana -

Evers­ti Claus von Stauf­fen­ber­gin suun­nit­te­le­ma, epä­on­nis­tu­nut sa­la­mur­hay­ri­tys Hitlerin pää­ma­jas­sa on va­ka­vin yri­tys sur­ma­ta Hit­ler. Sii­hen kuu­luu myös val­lan­kaap­paus­yri­tys Ber­lii­nis­sä; se murs­ka­taan. Lä­hes kaik­ki sii­hen se­kaan­tu­neet pi­dä­tet­tiin, vie­tiin oi­keu­teen ja te­loi­tet­tiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.