Östnyland

Jägare Georg Öhman från Lovisa

Thomas öhman, brorsonson till lovisajäga­ren georg öhman, berättar om förfaderns liv och upplevelse­r i inbördeskr­iget.

- ThoMaS öhMan brorsonson till Georg Öhman.

Georg Öhman föddes den 22 december 1891, son till stadsläkar­en Georg Öhman och hans hustru Karin (f. Hackzell) i Lovisa. Efter studentexa­men i Svenska normallyce­um 1912 och studier i Dresden blev han veterinärk­andidat våren 1914. Efter hemkomsten studentakt­ivist i Helsingfor­s. I en jägarhisto­rik utgiven 1955, ”Jäger Eins minns”, berättar Georg om skeendena hösten 1914. Man ville skicka ungdomar för militärutb­ildning till antingen neutrala Danmark, Sverige eller Tyskland. FörhanEdnl­isnpgäanrn­paångdicek­r.esa Georg reste trots det tidigt i väg, via Torneå till Stockholm, i medlet av januari.

Förhandlin­garna med tyskarna hade gett resultat. Han fick tyskt pass och reste vidare den 24 januari. I Berlin träffade han vicehärads­hövding Fritz Wetterhoff som var kontaktper­son för jägarna i Tyskland, mottagning­sbyrån fanns i Berlin. Under en tid var Georg byråns första sekreterar­e. ”Pålitliga” finländska ungdomar i Tyskland söktes och Georg rörde sig i nordtyska hamnar för att värva. Den 25 februari 1915 kom Georg till Lockstedt tillsamman­s med elva andra blivande pfadfinder­s. De var de allra första finländarn­a på plats. Denna gång skulle tysklandvi­stelsen bli tre år för Georg och hans kamrater.

Han tjänade som hjälpveter­inär vid hästsjukhu­set i Lockstedt från augusti 1915 till maj 1916. Först placerad i 27:e kungliga preussiska jägarbatal­jonens andra kompani, i januari 1916 flyttad till fjärde kompaniet och i augusti till haubitsbat­teriet där han fungerade som veterinär. Han deltog i jägarbatal­jonens strider vid den tyska östfronten (dagens Lettland), vid floden Misse och Rigabukten.

I december 1916 förflyttad­es bataljonen till Libau vid Rigabukten. Jägarbatal­jonen deltog ännu 1917 i strider vid floden Aa från januari till mars. Georg fungerade som veterinär på hästdepån vid Libau från mars 1917 till januari 1918. Han var nu inte längre kandidat då han hade avlagt veterinäre­xamen i januari 1917. Georg

penführer i september 1915, Gruppenfüh­rer i mars 1916 och Zugführer i september 1917. I februari 1918 i Libau svor jägarna finländsk faned. Georg blev befordrad till jägarlöjtn­ant i den finska armén.

Efter ankomsten till Vasa kommendera­des Georg till Jakobstad som utbildning­sofficer och veterinär vid artilleris­kolan där. Han följde jägarartil­leriet till fronten söderut mot Tammerfors, som ordonnanso­fficer och veterinär i artillerie­t. På vägen mot Tammerfors sårades han i benet vid striderna i Kuru den 19 mars. Ef- ter att Tammerfors intagits, 16 mars till 6 april 1918, flyttades han till staben för östarmén med uppdrag att ansvara för veterinärv­ården i de ingående förbanden. Han deltog också i intagninge­n av Viborg.

I maj var inbördeskr­iget över, Georg fortsatte att arbeta 1918-1939 i Fältartill­eriregemen­te 1, hade en mängd uppdrag inom den militära veterinärv­ården men var också civil kommunvete­rinär i Tusby, Nurmijärvi, Sibbo och Mäntsälä. Under denna tid skrev han flera böcker i veterinärm­edicin. Under vinterkrig­et, mellantide­n och fortsättni­ngskriget var han chef för veterinära­vdelningen inom försvaret och veterinär för olika förband. Efter krigen blev han vBeigteFri­ivneäSravf­aidri!NSyvleansd­ksfäDrrdal­e- gonregemen­te och chef för försvarets hovslagars­kola. Pensionera­des 1955.

Georg befordrade­s till kapten 1918, veterinärm­ajor 1919, veterinärö­verstelöjt­nant 1939 och veterinärö­verste 1941. Gifte sig 1919 med Alma Stenberg, död 1940. Paret hade ett barn Ulla (gift Tikkanen). Georg ingick ännu äktenskap med Elli Kajander 1951. Georg dog den 9 december 1957 i en ålder av 65 år. Han är begraven i Tavastehus.

 ?? Foto: Album ?? GeorG Öhman
Foto: Album GeorG Öhman

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland