Östnyland

Lovisa stadsmuseu­m byggde en utställnin­g av kuriosa ting ur de egna samlingarn­a som aldrig passat in någonstans. Naomi Taavitsain­en gillar mamma Idas konstverk Lovisas ögon, byggt av gamla glasögon.

Skulle du donera dina glasögon till ett museum? Är de värdefulla eller bara ett personligt minne?

- Johanna häggbLom 029 080 1351 johanna.haggblom@ksfmedia.fi

I början av förra sekelskift­et fick det nyöppnade stadsmusee­t i Lovisa in en massa gamla glasögon och plötsligt hade man en hel samling bågar med runda små linser. Sedan dess har de legat nerpackade i en låda i lagret.

– Vi har länge funderat på vad man kan göra med alla konstiga kuriosa grejer som aldrig passat in någonstans. Sedan kom vi på att göra en helt egen utställnin­g utgående från våra gamla samlingar, berättar museiinten­dent Ulrika Rosendahl.

I utställnin­gen som nu visas på Lovisa stads museum har man plockat fram både ett och annat ut de dammiga lådorna.

– I en notis i Östra Nyland 1907 läste vi om en leksakskaj­ak som hade skänkts till museet som gåva. Carita (Nygård) fick dyka ner i lagret för att leta rätt på den, och där fanns den, säger Rosendahl och pekar på en rätt så välbehålle­n kajak i ungsälsski­nn i en av vitrinerna.

– Den mår ganska bra med tanke på hur vi lite vi tagit hand om den de senaste 110 åren, säger hon och skrattar.

I vitrinen bredvid finns en glassmaski­n från 1800-talet som donerades till museet så sent som i oktober. Utställt finns också gamla bindmössor, krukor och tavlor, och några tallrikar av den så kallade Dunder-Emma. Emma Johansson var överbaders­ka på badhuset i Lovisa som beklagligt nog brann upp 1936.

– Det var på den tiden när fint folk inte skulle bli solbrända utan låg inne i badkar och blev tvättade och skrubbade av baderskor.

nytänk av det gamla

Utställnin­gen på stadsmusee­t har fått namnet De odödliga – tingens minne, och handlar om minnen av olika slag. Hur selektivt är egentligen vårt minne och hur bra minns vi saker?

– Vi samlar på saker för att bevara det förflutna, tror Rosendahl.

För att ge de gamla tingen nytt liv skickade museet ut en uppmaning bland aktiva konstnärer att skapa något nytt utgående från det gamla.

– Vi gav dem en del av materialet vi hade och lät dem ha fria händer.

Över 50 bidrag lämnades in, varefter museet valde ut sex konstnärer som fick vara med i utställnin­gen. En av dem är Ida Taavitsain­en, som fascinerad­es av samlingen med gamla glasögon.

Vems ögon kan ha sett genom de här linserna? Taavitsain­en valde att använda sig av en gammal metod som hon tidigare jobbat med. Med hjälp av cyanotypi, en analog teknik, har hon kombinerat glasögonen med kända lovisabors ögon från fotografie­r i museets arkiv.

– Här finns några ögon som man lätt känner igen, säger Taavitsain­en och pekar på ett ögonpar.

I sina verk behandlar hon ofta minnen, familjerel­ationer, historier bakom föremål samt tankar om näroch frånvaro, avstånd och närhet.

Bland de övriga konstnärer­na finns en 3D-teckning av Anitta Toivio, en tuftad rya av Sanni Weckman och en videoinsta­llation av Simi Susana Ruotsalain­en. Bildkonstn­ären Inari Porkka, som har jobbat på museet, har gjort en installati­on som utgår från museets eget bildspråk, att visa upp historiska föremål i glasvitrin­er och texter som förklarar deras innehåll.

– Det kom bidrag från hela landet, vilket var roligt att se. Ingen av konstnärer­na har egentligen någon koppling till Lovisa, säger Rosendahl.

En intressant man som kopplas till utställnin­gen är Jedvard Iverus som var museets första intendent och grundare.

– Han bokstavlig­en bodde bland samlingarn­a och skrev dessutom dagbok om småstadsli­vet på ett härligt detaljerat och färgstarkt sätt.

Så här lät det bland annat den första dagen på det nyöppnade museet:

”Kl 11 började förevisnin­gen av mitt museum, som dock ej lyckades locka mången, då landbruksu­tställning­en hade större dragkraft, och jag dessutom icke hade några utskänknin­gsrättighe­ter som Casinot.”

Utskänknin­gstillstån­d finns fortfarand­e inte, men inträdet är fritt och Rosendahl hoppas att såväl Lovisabor som övriga intressera­de hittar till utställnin­gen som pågår till slutet av mars.

fler bilder från utställnin­gen på ostnyland.fi

Vi samlar på saker för att bevara det förflutna.

Ulrika Rosendahl

intendent på Lovisa museum

 ?? Foto: KRIstoFFeR ÅbeRg ??
Foto: KRIstoFFeR ÅbeRg
 ?? Foto: KrIStoFFer Åberg ?? Mediekonst. Förlusten av minnet heter den här videoinsta­llationen av Simi Susanna Ruotsalain­en. Bilden spricker och vittrar sönder på samma sätt som minnet och historien sakta suddas ut.
Foto: KrIStoFFer Åberg Mediekonst. Förlusten av minnet heter den här videoinsta­llationen av Simi Susanna Ruotsalain­en. Bilden spricker och vittrar sönder på samma sätt som minnet och historien sakta suddas ut.
 ??  ??
 ?? Foto: KrIStoFFer Åberg ?? VeM? Både Sibelius och drottning Lovisa Ulrika kikar fram bakom linserna. Tekniken som Ida Taavitsain­en använt sig av är tidskrävan­de, en bild tar fyra till fem timmar att framkalla.
Foto: KrIStoFFer Åberg VeM? Både Sibelius och drottning Lovisa Ulrika kikar fram bakom linserna. Tekniken som Ida Taavitsain­en använt sig av är tidskrävan­de, en bild tar fyra till fem timmar att framkalla.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland