Östnyland : 2020-06-30

Tisdagskry­ss 26 : 23 : 23

Tisdagskry­ss 26

23 Östnyland tisdag 30 juni 2020 Tisdagskry­ss 26 u KOntaKt service@ksfmedia.fi OBs! alla krysslösni­ngar ska adresseras Till ksF Media, lundagaTan 8, 06100 BOrgå eller kOrsOrd@ksFMedia.Fi. ©Bulls1308 Namn: Adress: Lösningen till tisdagskry­ss 25 ska vara inlämnad senast 16.7.2020. Lösning till tisdagskry­ss 23 Diana Sjöblom Alice Lindholm Magnus Bertelsson Priser går till och i Mariehamn, i Ekenäs. Vi gratulerar! i Lovisa, ©Bulls1305

© PressReader. All rights reserved.