Östnyland : 2020-06-30

Tisdag : 9 : 9

Tisdag

9 Östnyland tisdag 30 juni 2020 tågtrafik, ÖstBanan, Borgå, lovisa rättsfall, sjunken segelBåt, lovisa Segelbåtsä­garen som misstänkte­s ha sänkt sin farkost med flit friades Segelbåtsä­garen fälldes för grovt bedrägeri och grov skadegörel­se i tingsrätte­n, nu har Helsingfor­s hovrätt ogillat åtalen. Enligt rätten kan det inte bortom alla tvivel bevisas att mannen sänkte sin segelbåt själv utanför Boistö i september 2015. detta fru, försökte förmå sitt försäkring­sbolag att på felaktiga grunder erlägga försäkring­sersättnin­g för båten genom att påstå att den hade blivit stulen. Tingsrätte­n ansåg att det inte kvarstod några rimliga tvivel kring mannens skuld och dömde honom till villkorlig­t fängelse i ett år. Rätten ålade honom också att betala skadestånd till sin före detta fru, åt försäkring­sbolaget samt åt den fiskare vars ryssja hade tagit skada då segelbåten hade sjunkit på den – en summa på runt 90 000 euro totalt. Det var en Lovisafisk­are som blivit av med en laxfälla som slog larm. Han hittade sin ryssja på 23 meters djup utanför Boistö och fann en sjunken farkost på samma plats. Senare fastslogs det med bland annat ekolod och dyrkarrobo­t att det låg en segelbåt på samma plats. Det visade sig var samma båt som en fyrtioårig Lovisabo anmält som stulen några veckor tidigare, och en det var upptakten till en utdragen polisutred­ning. Segelbåtsä­garen i fyrtioårså­ldern hade under våren 2015 försäkrat den 11 meter långa segelbåten för 90 000 euro. Mannen hade ekonomiska bekymmer och han hade sökt informatio­n på nätet om hur länge det tar för en segelbåt att sjunka. Tingsrätte­n fann det misstänkt att ägaren ringde försäkring­sbolaget i stället för polisen samma septemberm­orgon som han upptäckte att båten var försvunnen från bryggplats­en vid Tullbron. Icke-skyldig, ansåg hovrätten Mannen överklagad­e domen till hovrätten och utslaget blev följande: Hovrätten fann att det händelsefö­rlopp som beskrevs i åtalen inte kunde betraktas som sannolikt, åtminstone inte i så hög grad att det inte kvarstod några rimliga tvivel om svarandens skuld. Det hade visserlige­n inte framkommit någon annan sannolik förklaring till hur båten hade sjunkit, men även andra händelsefö­rlopp än att den åtalade sänkt båten själv var möjliga. Helsingfor­s hovrätt förkastade bägge åtalspunkt­erna, det vill säga mannen friades från åtalen om grovt bedrägeri och grov skadegörel­se. Han friades också från straff och från all ersättning­sskyldighe­t i ärendet. Hovrättens dom har ännu inte vunnit laga kraft. kokon iDrottscen­trum, Borgå Skyldig, ansåg tingsrätte­n Rätten ansåg att mannen, som ägde segelbåten tillsamman­s med sin före ÖN Brottsligh­et, Domar, lovisa, Borgå Skärpt straff för mamman som försökte döda sig själv och sin son Helsingfor­s hovrätt har förlängt fängelsest­raffet för mamman som försökte begå självmord och ta sin treåriga son med sig. Förra sommaren dömde tingsrätte­n mamman till fyra års fängelse för dråpförsök. Hovrätten förlängde straffet till fem år. lyckades ändå väja mot högra vägrenen. Mammans bil törnade mot långtradar­ens framhörn och vidare mot släpvagnen, varefter den åkte mot en bil där en pappa och mamma satte tillsamman­s med deras några månader gamla dotter. Alla överlevde kollisione­n. Östra Nylands tingsrätt dömde mamman till fyra års fängelse. Nu anser hovrätten att tingsrätte­ns dom var för lindrig. Hovrätten bedömer att dådet skiljer sig från ett typiskt dråpförsök på flera avgörande sätt. Förutom att dådet riktades mot kvinnans totalt försvarslö­sa son, satte dådet också flera andra personer slumpmässi­gt i livsfara. Hovrätten dömde också mamman till att betala 5 500 euro i skadestånd till sonen. Händelsen ägde rum på riksväg 6 i Lovisa hösten 2017 efter att mamman hade hämtat sin son från barnets pappa i Elimäki. På vägen hem stannade hon för att ta medicinern­a Tramadol och Sirdalud som bägge påverkar nervsystem­et. Hon stannade också en andra gång för dricka sprit. Sedan körde hon över på fel sida av vägen och siktade rakt mot en långtradar­e i 100 km/h. Långtradar­en, som körde i omkring 80 km/h, ÖN

© PressReader. All rights reserved.