Vack­ra bå­tar i Lo­vi­sa­vi­ken

Östnyland - - Ledare - ÖN

För­e­ning­en Klas­sis­ka Bå­tar i Lo­vi­sa ord­nar nu på sön­dag en eska­der­seg­ling. Star­ten sker vid Skepps­bron kloc­kan 13. Ef­ter un­ge­fär en tim­mes seg­ling åter­vän­der bå­tar­na via Tull­bron till hem­ma­ham­nen i eska­der­for­ma­tion.

På grund av sä­ker­hets- och av­stånds­re­kom­men­da­tio­ner­na or­sa­ka­de av co­ro­na­pan­de­min kan publi­ken i år in­te del­ta som gäs­tan­de be­sätt­ning un­der eska­der­seg­ling­en. Publi­ken har än­då möj­lig­het att be­kan­ta sig med de klas­sis­ka bå­tar­na i Lo­vi­sa fö­re star­ten och ef­ter mål­gång­en.

– Vi öns­kar publi­ken varmt väl­kom­men att föl­ja med den vack­ra seg­ling­en från stran­den, sä­ger Di­erk Kühn, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en Klas­sis­ka Bå­tar i Lo­vi­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.