Östnyland : 2020-07-03

Fredag : 14 : 14

Fredag

14 Östnyland fredag 3 juli 2020 b Konditions­trapporna i Kokon 200 336 meter är trappornas längd och höjdskilln­aden är 55 meter. steg leder från backens fot till toppen. ■■trapporna kan vara hala i fuktigt väder och det är förbjudet att använda broddskor. Det är också förbjudet att ta med sig hunden till trapporna. ■■i augusti kommer belysning och en besöksräkn­are installera­s. ■■trappornas totalkostn­ad blev kring 250 000 euro, varav 50 000 är statsunder­stöd. Motion, KoKon, Borgå TT TT

© PressReader. All rights reserved.