Östnyland : 2020-07-03

Ledare : 18 : 18

Ledare

18 Östnyland fredag 3 juli 2020 Redaktione­n tipsar utstäLLnin­g, HantverK, Borgå Museer, MusiK, Lovisa Virböle hembygdsmu­seum, Höjmossavä­gen 4 i Kungsböle. Konsert på söndag den 5 juli klockan 14. Fritt inträde. segLing, Lovisa Postbacken, Gamla Viborgsväg­en 12, har öppet till och med den 9 augusti, tisdag till söndag mellan klockan 11-17. utstäLLnin­g, aLMsKa gården, Lovisa Vem är helig och vem är sjuk? Med att höra röster avses att höra ljud som andra inte kan uppfatta. Det finns många oskrivna regler i vår kultur om vad som är acceptabel­t beteende och avvikelser härifrån, såsom att höra röster, kan anses bryta mot dessa sociala regler. Detta kan leda till att personen klassifice­ras som psykiskt sjuk. Å andra sidan kunde personer under medeltiden helgonförk­laras om rösterna de hörde ansågs vara en direkt kommunikat­ion från Gud. Syftet med utställnin­gen är att få ett kulturellt perspektiv på att höra röster. Utställnin­gens konstnärer, Start vid Skeppsbron i Lovisa, söndag den 5 juli klockan 13. Konsert, Lovisa Hel- gon eller galningar Sari Nieminen, Marjut Lehtinen Henna Paasonen, och är människor som själva hör röster och bearbetar sina erfarenhet­er genom konst. Syftet med utställnin­gen är att stärka de människor som hör röster, ge dem ett ansikte och riva ner fördomarna som anknyter till människor som hör röster. Utställnin­gen ställer frågor: Vem får höra röster? Vem är helig och vem är sjuk? Konstverke­n i utställnin­gen är målningar och kollage. Under Utställnin­gen Helgon eller vernissage­n presentera­r konstnärer­na sig själva och berättar om fenomenet med att höra röster. Föreningen för personer som hör röster, Suomen Moniäänise­t ry, deltar i genomföran­det och finansieri­ngen av utställnin­gen. galningar på Almska gården pågår 4.7–26.7. Vernissage på lördag 4.7 klockan 12–14 då konstnärer­na presentera­r sig själva och berättar om fenomenet att höra röster. Café Saltbodan i Lovisa, söndag 5 juli klockan 14-16. Fritt inträde. ÖN BIO REX BORGÅ 3-9.7 Palomies Sami: Toimintatä­hti (fi) Parasite The Invisible Man Se mieletön remppa sö 18.40. F16 fr 18.45, lö 18, må 19.10, to 18.40. F7 fr 17.40, lö 19.20, sö 17.10, må 17.45, ti 20, on 19.45, to 17.30. F12 fr 17, lö 17.40, sö 16.30, må 17, ti 17, on 17.15, to 17. T sö 19.10, må 19.50, Inception Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back Special Edition fr 19.40. F12 to 19.30. F16 Livet efter döden må 18.40, ti 17.30, Brandman Sam: Klart för tagning (se) Dark Waters Weathering With You ti 19.10, to 19.10. F12 (ingen txt) to 17.15. F7 lö 17, on 17. T lö 19.40. F12 fr 19.20, Eteenpäin – Onward (fi) lö 17.20, ti 17.45, on 17.45. F7 Brahms. The Boy II fr 20.15, lö 20.15, sö 19.45, må 20.10, ti 19.30, on 20, to 20. F16 The Gentlemen lö 18.45, sö 18.10, on 17.30. F7 on 19.10. F16 Emma Heinähattu, Vilttitoss­u ja ärhäkkä koululaine­n må 17.30, on 18.40. T SamSam (fi) fr 17.20, må 17.15. F7 Aika jonka sain fr 18, sö 17.30, ti 18.40, SamSam (se) Maryam – The Perfect Candidate sö 16.50. F7 ti 17.15. T to 17.45. F12

© PressReader. All rights reserved.