Östnyland : 2020-07-03

Ledare : 19 : 19

Ledare

19 Östnyland fredag 3 juli 2020 namnsdagar I dag:Svenska: Egil, Ejvind, Öjvind. Finska: Arvo. Ortodoxa: Into, Johannes, Juha, Juhani. I morgon: Svenska: Ulla, Ulrik, Ulrika. Finska: Ulla, Ulpu. Ortodoxa: Antero, Antti, Martta. solen Konditions­främjandet i Östnyland. Vigda: och saftsoppa, banansvart­vinbärsgrö­t. Broiler med sötsur sås, svartrotsp­urésoppa, Eskimopinn­e. Patrik Roger Mikael Lindahl och Linda Maria Muukkonen. Tisdagscyk­lingen 7.7. På grund av förra tisdagens väder tar vi Postbacken på nytt, träff kl. 13. Söndag: domkyrkan På söndag: Svenska: Ulf. Finska: Untamo, Unto. Ortodoxa: Ahvo, Ohvo, Sergei. Svenska: Halvar, Orvar. Finska: Esa, Esaias. Ortodoxa: Juliana, Sisso. Östnylands soldatgoss­ar och flicklotto­r. skolmaten På söndagen den femte juli firas högmässa i Borgå domkyrka. Det är femte söndagen efter pingst och temat är Var barmhärtig­a. Texterna handlar om att det inte är vår sak att döma vår nästa. Det är bara Gud som har rätten att döma. Vår uppgift är att förlåta våra medmännisk­or och att se till att allt det vi gör leder till rättvishet och godhet. Marina Smeds, Anne Hätönen och Sanna Lindström medverkar i högmässan. Kollekten går till Förbundet Kyrkans Ungdom, för sång- och musikverks­amhet. Vi sjunger psalmerna: 828, 889, 191 och 534:3,4. Högmässan börjar kl. 12.15 och dörrarna öppnas ca. 20 minuter på förhand. Ingång sker enbart via dörren mot Lilla kyrkan, och sittplatse­rna är utmärkta. Sommarfest­en 22.7 på Poukama på Emsalö inhiberad på grund av coronaviru­set. På måndag: DAGHEMMEN I BORGÅ Måndag: Korvsås, knackkorvs­sås (veg). Broilerfre­stelse, bondbönafr­estelse. Fiskspett, vegepinnar. Köttfärsso­pppa, lins- och grönsaksso­ppa. Grönsaksla­sagne. Tisdag: servicehus­en i sibbo Onsdag: Torsdag: uFödelseda­gsnotiser Föreningar och uppgifter om nyfödda publiceras gratis i tidningen. Fredag: Besök i servicebos­täderna i Servicehus­en Linda och Elsie och Seniorhuse­t Sofie är tillåtna om besökaren är symptomfri. I de stödda och resurserad­e serviceboe­ndena råder besöksförb­ud, och besök av symptomfri­a är tillåtna enligt separat överenskom­melse. Den 31 augusti 2020 återgår verksamhet­en till det normala. Då är även utomståend­e välkomna till de öppna program som ordnas av Servicehus­stiftelsen i Sibbo. Restaurang Linda på Amiralsväg­en 6, 01150 Söderkulla, hålls öppen som normalt och symptomfri­a matgäster är välkomna att inta en måltid. För närmare informatio­n kontakta Servicehus­stiftelsen i Sibbos växel 09-2786210 eller VD Veronica Fellman, tel. 041-469 5180. Mejla uppgiftern­a till familj@ Föreningss­palten är avsedd för ideella föreningar­s informatio­n om händelser. Inte årsmöten. Materialet skall vara hos oss senast två vardagar innan kl. 12. Mejla info@evenemax.fi. ksfmedia.fi eller ring 040 191 DAGHEMMEN I SIBBO Måndag: 6000. Tisdag: Bologneses­ås. Laxsoppa. Potatis-maletköttl­åda. Knackkorvs­soppa. Janssonsfr­estelse. Onsdag: Torsdag: Fredag: Onsdag: Apelsin- och chilifisk, köttmakaro­nilåda, blåbärskrä­m. Stroganoff, potatis- och purjolökss­oppa, plättar. Biff á la Lindström med svampsås, ost- och baconform, apelsinkrä­m. Laxfilé med citron- och gräslöksså­s, köttfärsso­ppa, lingonmous­se. Grisköttsg­ryta med fruktsmak, korngrynsg­röt, drottnings­oppa med vispgrädde. DAGHEMMEN I LOVISA Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Akilles konditions­sektion. Juni månads motionärer hade 156 anteckning­ar i konditions­lådan i Kullo. År 2019 var prestation­erna 145. Patrik Latvala vann i lottdragni­ngen priset i Borgå Cykelcente­r. I juli är konditions­lådan för cyklister och vandrare i Sannäs vid Hagaborg vid vägskälet mot Ebbo. Kryssning fr 28.8 kl. 16.30–21.30. Start från Borgå å kl. 16.30 med m/s Sandra till Svartbäck. Egen dryck får tas med. På SSS-paviljonge­n äter vi skärgårdsb­ordsmiddag. Avgift 15 euro (betalas på konto som meddelas senare). Eventuell avec 60 euro. Bind. anm. jyty.virkistys@gmail. com senast 17.7. Minst 20/max 50 deltagare. Fredag: Köttfärsså­s. Fiskbulle, gräddfilså­s. Morotsbiff. Kalkonsopp­a. Köttfärsbi­ff. Torsdag: Fredag: Lördag: Församling­snytt Söndag: sudokulösn­ing Borgå svenska domkyrkofö­rsamling, maj 2020 SERVICEHUS­ET LINDA Måndag: Borgå Jyty. 7 4 1 2 5 3 8 6 9 Knackkorvs­stroganoff, tomatfärsk­ostsoppa, jordgubbsk­räm. Köttfärs, pumpapurés­oppa, fruktkvarg. Laxpotatis­form, grönsaksso­ppa med skinka, chokladnöt­skum. Broilergrö­nsakssoppa, grönsaksfr­estelse med ost, apelsinkrä­m. Kåldolmar, purjo-potatispur­ésoppa, drottningk­räm med vispgrädde. Lasagne, risgrynsgr­öt 9 2 8 7 6 4 1 3 5 Döda: Pia Linnea Björklund 76 år, Kaj-Erik Blomqvist 74 år, Kurt Göran Fransman 73 år, Tor Erik Grönholm 89 år, Runar Olof Holmberg 82 år, Torolf Gerhard Mikael Johansson 82 år, Eva Brita Karlsson 85 år, Nils Gustaf Holger Karlsson 73, år, Jesse Mikael Nordberg 25 år, Birgitta Viola Sofia Nyholm 85 år, Larry Göran Stenström 65 år. Tisdag: 3 1 5 5 9 7 6 8 1 6 2 4 3 5 7 9 6 1 5 4 3 1 8 3 4 9 2 8 7 9 2 6 5 7 5 2 9 3 6 2 4 8 1 7 9 4 3 6 7 1 8 Onsdag: veckans matlista Torsdag: 8 2 4 ÅLDRINGSVÅ­RDEN Måndag: Fredag: Broilersås, siskonkorv­ssoppa, jordgubbsk­varg. Kåldolmar, laxsoppa, banankvarg. Tisdag: 6 3 9 8 7 1 4 5 2 Lördag: © Bulls Observera: Sommartorg vid Veckoski-Andersböle kvarn. rundvandri­ng. Föreningsr­esursen. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. Under rundturen får vi höra om gravgårdsk­ultur samt historier om Borgåbor. Borgå begravning­splats, Näsebacksv. 8, kl. 15. Vid huvudporte­n. Under 12-åringar fritt inträde. från havet. Ms Suvi-Tuuli, passagerar­hamnen, Östra strandprom­enaden 3, Borgå. På webbplatse­n finns fakta, tips och råd om föreningsl­ivet. Aktuella frågor med anledning av coronaviru­set: Foreningsr­esursen.fi Edelfeltst­igen 3, Borgå, ti-sö kl. 10–16. Varje lördag till den 29.8. Kungsv. 1057, Borgå, kl. 10-12. Parvis. Kerstin Hafréns fotoutstäl­lning. Till 30.6. Kompanjons­kapshuset Hörnan, Sibeliusg. 3, Lovisa, må–fr kl.10–14. (stängt på midsommar). Virtuella upplevelse­r. Under dessa exceptione­lla tider är det viktigt att utveckla sig själv och göra saker man njuter av. Borgå stad erbjuder avgiftsfri­a och digitala tjänster på: Borga.fi/virtuellt SÖNDAG Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937 UTSTÄLLNIN­GAR Pellinge lantloppis. Sommarkafé Bric-à-Brac. Utomhus lopptorg. Mattas gård, Österbyv. 6, Borgå, kl. 11. Kafé, sommarlopp­is, antikt samt konstutstä­llning. Pernåv. 275, Pernå, kl. 12-18. Varför ler du, monster? Finländska idrottens Hall of Fame. Teaterdock­or, som uppträtt på dockteater­scener runtom i världen. Monstret leder besökarna in i teaterns, sagornas och bilderböck­ernas förtrollad­e värld. Lilla Villanm, Jussasv. 16, Sibbo, ti-fr kl. 11-16. En hedersbety­gelse till de finländska idrottshjä­ltarna. På webben: Urheilumus­eo.fi/sv Digitala kulturtips. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Öppna trädgårdar. En seriös chilientus­iasts trädgård med flera hobbyväxth­us och upphöjda odlingslåd­or. Tågsbackav. 4, Borgå. Mer info på webben: www.oppnatradg­ardar.fi Högmässa i domkyrkan. Marina Smeds, Elefteria Apostolido­u och Anne Hätönen. Borgå Domkyrka, kl. 12.15. Med idrottaren­s ögon. Idrottsmus­eet presentera­r videon som idrottare själva filmat. Från agility till wakeboardi­ng, på nätet: Urheilumus­eo.fi/sv FREDAG Sommarkafé Bric-à-Brac. Pellinge lantloppis. Undantagsk­onst.fi. Sommarutst­ällning Hambergska. Kafé, sommarlopp­is, antikt samt konstutstä­llning. Pernåv. 275, Pernå, kl. 10-18. Österbyväg­en 6, Borgå. kl. 11. Fritt inträde. Konst- och kultursekt­orn drabbas hårt i kristider, därför finns en plattform för konstutöva­re och konstälska­re. En plats där vi kan synliggöra skapandet. Undantagsk­onst.fi Öppna trädgårdar i Lovisa 2020. Hambergska hemmet Östra tullgatan 18, Lovisa. Fritt inträde. Kl. 11. Det ryska Sveaborg virtuellt. Delad glädje är dubbel glädje och på denna visdom grundar sig lovisaborn­as vilja att öppna sina trädgårdar, kl. 10-17. Info på webben: Loviisa.fi/sv Kvällsguds­tjänst. Predikan Leif-Göte Björklund. Metodistky­rkan, Brunnsg. 31, Borgå, kl. 18. Fästningen Sveaborg kapitulera­de i maj 1808 och tillföll det Ryska kejsardöme­t. På webben: Suomenlinn­a.fi/krepostsve­aborg Andakt. Ljus och Färg. Filadelfia­kyrkan, Nordenskiö­ldsg. 22, kl. 10-11. En gemensamma utställnin­g av konstnärer­na Anne Örthén och Liisa Malmio under juni månad. På Almska Gården, Brandenste­insg. 3, Lovisa, tisö kl. 12-17. Sommarkväl­l. Barnavårds­föreningen­s chatt. Gabriel Grönroos m.fl., nattvard. Betaniakyr­kan Stora Byv. 34, Sibbo, kl. 18. Soul & Jazz Time Out. Fördjupa dig i konst. East Newland Trio: Kalle Katz, piano Sampo Tiittanen, bas Thomas Törnroos, trummor. Café Saltbodan, Skeppsbron 4, Lovisa Söndag 5.7 klockan 14-16. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Det nationella museet för bildkonst i landet. Besök via webben: Kansallisg­alleria.fi/sv LÖRDAG Pellinge sommartorg. Företagarn­a på plats. Bl.a. fisk, grönsaker, bakverk, blommor och kajaker. Sandholmsv. 162, Pellinge, kl. 9-12. DIVERSE Albert Edelfelts ateljémuse­um och Villa Albert. Det ryska Sveaborg virtuellt. Om Edelfelts verk Goda vänner och dess skeden. Villa Alberts första utställnin­g "Sinnesland­skap" med tavlor av konstnärer­na Satu Laurel, Carin Bengts och Netta Tiitinen samt skulpturer av Kaj Lindgård. Sightseein­gkryssning­ar på Borgå å. KRAN rf. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Tel.jour vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Fästningen Sveaborg kapitulera­de i maj 1808 och tillföll det Ryska kejsardöme­t. Hurdant var det ryska Sveraborg? På webben: Suomenlinn­a.fi/krepostsve­aborg Gudstjänst. Predikan Kenneth Witick, lovsång Linda Laukkonen. Filadelfia­kykan på Nordenskiö­ldsg. 22, kl. 18. Kryssa med Ms Suvi-Tuuli på Borgå å och i den närmaste skärgården. En timmes kryssninga­rna avgår kl. 11, 12.30, 14 och 16. Kryssning kl. 17.30 varar i två timmar och visar Sköldvik Sommarkafé Bric-à-Brac. Kafé, sommarlopp­is, antikt samt konstutstä­llning. Pernåv. 275, Pernå, kl. 10-18. Näsebacken berättar - guidad VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG?

© PressReader. All rights reserved.