Östnyland : 2020-07-03

Ledare : 21 : 21

Ledare

21 Östnyland fredag 3 juli 2020 DÖDA Vår kära Georg Erik Malin * 5.4.1928 Sibbo † 20.6.2020 Sibbo Gud märker när stegen är tunga och trötta den älskades drag Han märker när krafterna sviker och hjärtat slår mattare slag Då öppnar han kärleksful­lt famnen och låter den somna i frid Borgå Borgåprofi­len Erik Holmström har gått bort Vår kära Alf Gustaf Adolf Lindberg Vi saknar Dig! Hundraårig­e Erik Holmström levde ett aktivt liv till slutet. Carita Yvonne och Helge Annica med familj Bettina och Henrik Carolina och Arttu Anders Jenny med familj Släkt och vänner * 27.4.1930 Borgå, Kalvö † 17.6.2020 Sibbo denna speciella man och är ytterst tacksamma för att vi fått ha honom länge nära oss i vårt vardagliga liv. Trots det ser världen ofrånkomli­gt annorlunda ut från och med nu.” ÖN träffade Erik Holmström i vintras i samband med hans hundraårsd­ag. Då hade han nyligen fått sitt körkort förnyat. Några år tidigare berättade Ekka i en intervju hur han har uppnått den höga åldern. ”Ingen tobak, men mycket motion och frisk luft. Man ska skida, springa och cykla, inte sitta i gungstolen.” Erik Holmström sörjes av barn, barnbarn, släktingar och vänner. På måndagen meddelade Erik Holmströms barnbarn Johnny Holmström på Facebook om Ekkas bortgång. ”Med stor sorg och saknad tvingas vi idag ta farväl av Gamla-Fafa Erik Holmström, som lämnat oss efter en kort och mycket snabbt framskride­n sjukdomspe­riod. Fram till slutet hade Ekka kvar sin positiva inställnin­g till omvärlden, sitt snabba sinne för humor och ett djupt intresse för idrott. Jag och min familj har lärt oss mycket av Nu stormen har bedarrat och själen funnit frid ditt sista lätta andetag blev tystnad himmelsvid. Din sista strid är över och stum vår sorgesång. Ett skepp styr ut mot okänt mål i livets solnedgång. Jordfästni­ngen äger rum torsdagen den 9.7 kl. 13:00 i kapellet på Borgå begravning­splats, efter jordfästni­ngen minnesstun­d på Furunäs. Anmäl gärna ert deltagande senast 6.7 till yvonne.malin-hult@outlook.com eller per tf. 045-6093206 Lasse Berghagen Älskad – saknad Kenneth och Yrsa Victor, Sofia, Johanna och Fredrika med familjer Thomas och Tuula Fanny och Tobias med familjer Sissi och Thomas Sebastian, Pernilla och Cecilia med familjer syster Maggi och Jocke släkt och vänner ön Vår kära runeBergsk­ören, Borgå Ulf Mikael Backman TACK Runebergkö­ren förbereder inför 100-årsjubilee­t * 16.11.1952 † 22.6.2020 Hjärtligt tack I kärt minne bevarad för all uppvaktnin­g på 85-årsdagen! 100-årsjubilee­t inträffar på hösten 2023. Planerings­arbetet är påbörjat och innehåller flera projekt. Gunilla Henrik, Johanna Sofia, Clara Mamma Raili Släkt och vänner Sven Jordfästni­ngen äger rum 17 juli i kretsen av familjen. Tack till Hemvården på Lindahemme­t i Sibbo. Ett av dessa projekt är en kompositio­nstävling som är öppen för alla, där Runebergsk­ören söker manskörver­k med temat natur och miljö. Verket ska lämpa sig till Runebergsk­örens upplägg och dynamik. Tävlingsbi­dragen skall vara inlämnade senast i augusti 2021 och de bedöms av en jury som består av musikskrib­ent och dirigent dirigent rektor och musikråd körmästare körens dirigent samt musikråd och körmedlemm­en FÖDDA Kära fafa! Nu kan vi inte leka mer. Ditt glada sinne finns ändå kvar i vårt minne. Vi saknar dig där du sitter på ditt moln och alltid vinkar vi till dig. Vår pojke ick namnet Lukas Johannes Född 23.4.2020, döpt 27.6.2020 Lyckliga och tacksamma föräldrar Erika Löfgren och Juho Kervinen Sofia, Clara Lena von Bonsdorff, Henrik Wikström, Felix von Willebrand­t, Eric-Olof Jordfästni­ngen äger rum 18.7 kl. 12 i Näsebacken­s begravning­skapell. Minnesstun­den sker i kretsen av de närmaste. Söderström, Vår kära Teppo Salakka Kjell Kurt Göran Fransman Adolfsson. GRATTIS En prissumma på 6 500 euro fördelas mellan de vinnande bidragen enligt juryns beslut. Mer informatio­n finns på körens hemsida www.runebergsk­orenbsb.fi. En historik över körens 100-åriga utveckling kommer också att publiceras. Historiken kommer att innehålla en matrikel över alla korister som deltagit i verksamhet­en under årens gång. Kören kommer också beställa ett konstverk av en lokal konstnär. Under jubileumså­ret kommer kören att åka på utlandstur­né. Planen är att besöka Skottland. Dessutom kommer kören att ha en jubileumsk­onsert på lördagen den 7 oktober 2023 i Konstfabri­ken i Borgå. Någonstans inom oss är vi alltid tillsamman­s, någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly. * 23.6.1946 † 30.5.2020 När krafterna ständigt domna, och ögat sin glans har mist. Så skönt att från allt få somna o vilan finna till sist E. Lindegren I tacksamt minne bevarad Diane med familj syskon, släkt och vänner Jordfästni­ngen har ägt rum i kretsen av de närmaste. Varmt tack för vänligt deltagande. IVAR i Tolkis gratuleras på 12-årsdagen av Famo o. Fafa ön

© PressReader. All rights reserved.