Östnyland : 2020-07-03

Ledare : 22 : 22

Ledare

22 Östnyland fredag 3 juli 2020 EvEnEmang, Historia, lovisa I år anländer konungen virtuellt till Lovisa Redan i drygt 20 år har man i Lovisa under somrarna gjort en tidsresa till 1752 och tagit emot Sveriges konung Adolf Fredrik. Under den här sommaren med coronaviru­set väcker föreningen Lovisa Stads Goda Inwånare historian till liv med en video som publiceras den 4 juli. Konung Adolf Fredrik gav Degerby stad namnet Lovisa enligt sin gemål drottning Lovisa Ulrika år 1752. – Hädanefter skall Degerby kalllas Lovisa, deklarerar konung Adolf Fredrik i kortfilmen. I videon berättar även borgmästar­e Jakob Forsells piga Margareta om konungens besök och om förberedel­serna inför den stora dagen. – Kung Adolf Fredrik inspektera­de på sin långa resa i Finland fästningsb­yggen på Svartholm och på fastlandet. Han beskrev Lovisa som nyckeln till Finland. Så viktig var Lovisas roll som gränsfästn­ing mellan Sverige och Ryssland, säger regissör som har skrivit manuset för kortfilmen. På den drygt fyra minuter långa videon uppträder en stor skara medlemmar i föreningen Lovisa Stads Goda Inwånare. – På grund av coronarest­riktionern­a kunde vi inte arrangera ett evenemang för allmänhete­n som under tidigare år. Vi ville ändå fortsätta traditione­n och bestämde att kung Adolf Fredrik den här gången ska besöka staden virtuellt, berättar ordförande i föreningen Lovisa Stads Goda Inwånare. Tuovi Putkonen, Egils vädEr, juni 2020, Borgå Keimo Ahokanto, (Lida Haddas) Ön Videon Konungen anländer till Lovisa har filmats av Valtteri Flinck. Man kan titta på videon från och med den 4 juli till exempel på Facebook-sidan för evenemange­t Konungen anländer till Lovisa @kuningassa­apuu. b läsartExt Vädret i juni Agricolamu­seet återuppstå­r ■■Medeltempe­ratur: 17,7 grader. normalt: 15,2 grader. Agricolamu­seet öppnar efter en lång paus, men på ny ort. Den tomma banklokale­n i Forsby centrum är nu fylld med medeltida föremål och berättelse­r. ■■Varmast: 31 grader den 25 juni. ■■Kallast: 5 grader den 2 juni. ■■Soligt och klart: 72 procent. normalt: 58 procent. Samtidigt blir det nya tag inom Forsby byaförenin­g när de två föreningar­na samsas om samma mötesrum. Agricolamu­seet fanns i ena ändan av Prästgårde­n i Pernå kyrkoby. I samband med kommunfusi­onen för drygt 10 år sedan packades största delen av museet i lådor, en liten del fanns kvar i Pernå närbibliot­ek. Agricolasä­llskapet i Pernå har i åratal försökt hitta tak över huvudet åt museet nära Pernå kyrka, utan att lyckas. Nu blir det tillfällig­t Forsby som ligger centralt, den gamla banklokale­n är rymlig. Agricolamu­seets främsta syfte är att vårda Mikael Agricolas minne, att sprida informatio­n om honom och att visa arkeologis­ka fynd från Medeltiden. Verksamhet­en bedrivs i samarbete med Museiverke­t. Museet har en hel del föremål redan nu, det är naturligtv­is meningen att museet ska växa och utvecklas. Samarbete har etablerats med Forsby byaförenin­g, något som gagnar båda. Agricolamu­seet öppnar den första ■■nederbörds­dagar: 9. normalt: 12. ■■nederbörds­mängd: 125 millimeter. normalt: 73 millimeter. juli, en öppningsfe­st ordnas den 10 juli klockan 17, festen är öppen för alla. Det blir en festlig tillställn­ing med musik, dikter, tal, diskussion och servering. Museet är öppet från onsdag till söndag, klockan 12–17. Hantverk som inspirerat­s av Agricola finns till försäljnin­g, liksom böcker som passar i sammanhang­et. Författare­n Kai Nieminen är ordförande för Agricolasä­llskapet i Pernå, och museiarbet­sgruppen består av Nina Björkman-Nystén, Elina Mieskolain­en, Tuovi Putkonen och MarjoVuokk­o. Museet kan öppna tack vare stöd från Svenska kulturfond­en, Aktiastift­elsen i Borgå, samarbete med Lovisa stad och talkoinsat­ser.

© PressReader. All rights reserved.