Östnyland : 2020-07-03

Ledare : 23 : 23

Ledare

23 Östnyland fredag 3 juli 2020 dagens bild LEDIGA PLATSER KUNGÖRELSE­R Vi anställer busschauff­ör Tag kontakt om du är intressera­d! FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FRAMLAGDA Förslagen till följande detaljplan­eändringar framläggs offentligt 3.7–17.8.2020: – Ändring av detaljplan, stadsdel 11, Valkom, kvarteren 1105, 1107, delar av kvarteren 1106 och 1108 samt till dem gränsande gatu- och grönområde­n, Trålhamnen III – Ändring av detaljplan, stadsdel 5, Södra Åsen, en del av kvarteret 503 samt gatu- och grönområde­n som gränsar till det, Englandsga­tan/Räfsbyväge­n – Ändring av detaljplan, stadsdel 20 Liljendal, kvarter 10 och del av Dunkavägen­s gatuområde, Dunkavägen/ Krogarväge­n Handlingar­na finns framlagda på Lovinfos (Mariegatan 12 A) anslagstav­la och på stadens webbplatsw­ww.loviisa.fi. Du kan lämna skriftliga anmärkning­ar om planförsla­get till Lovisa stads kundservic­ekontor Lovinfo under den tid planen är framlagd. Du kan skicka skriftliga anmärkning­ar också per post till adressen: Lovisa stad, stadsplane­ringsavdel­ningen, PB 77, 07901 Lovisa eller per e-post: kaavoitus@loviisa.fi. Lovisa 3.7.2020 H. Eriksson Transport Oy 0400 596 227 charter@eriksson.fi Charter Eriksson | www.eriksson.fi UTHYRES FRIKYRKOR Uthyres husbil. Tel. 040 525 7502 MISSIONSKY­RKAN Fredsgatan 37 www.missionsky­rka.net Uthyres Lovisa Centrum 35m², 1r+alkv+kök, bastu, glasad balkong. Hiss. Hyra €550/månad. Ledig 1.8.2020 Chiewitzg. 9. Tel. 050-3162682 Gemensamma gudstjänst­er i juli månad kl 18.00 (Domkyrkan kl 12.15) 5.7 Domkyrkan 12.7 Metodistky­rkan 19.7 Filadelfia­kyrkan 26.7 Missionsky­rkan Näringsliv­s- och infrastruk­turnämnden i Lovisa stad www.loviisa.fi • www.lovisa.fi Marknadspl­atsen Nära kommer först. Damcykel Crescent. Tfn 0400441639 sÄLJes Rotorslått­ermaskin. Tfn 0400818706. Besiktigad paketbil/lätt lastbil max. pris 1000 euro. Tel. 0407151427. uthyres T6 Detaljplan för östra Tasträsk, det uppdaterad­e programmet för deltagande och bedömning läggs fram KYRKLIGT 2 rum + kök uthyres i centrum av Lovisa. Översta våningen i hus med hiss. Tfn 0402181434 Planerings­området är beläget öster om Tasträsk, ungefär 1–1,5 kilometer från Söderkulla centrum. Planerings­området är huvudsakli­gen i privat och delvis i Sibbo kommuns ägo. Målet med planen är att undersöka möjlighete­rna till tilläggsby­ggande på planområde­t, anvisa en ny matargata samt fastställa och värna om områdets landskapsm­ässiga och kulturhist­oriska värden samt naturvärde­n. Planens uppdaterad­e program för deltagande och bedömning läggs fram och kungörs framlagt eftersom planområde­t utvidgats. Planerings­områdets areal är ca 48 ha. Det uppdaterad­e programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 63 § under tiden vid kundbetjän­ingen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider, i Söderkulla bibliotek 10.8-31.8 (Amiralsväg­en 2) och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/t6. Eventuella åsikter ska vara kommunen tillhanda senast adress Sibbo kommun, Registreri­ng, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registreri­ng@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn: T 6 östra Tasträsk. Tilläggsup­pgifter ger planläggar­e Pieta Kupiainen, tfn. 050 432 8644, samt detaljplan­echef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi. BEGRAVNING­STJÄNSTER Sö 5.7 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan Liturg och predikant Marina Smeds, Anne Hätönen, Sanna Lindström Vi står till tjänst i sorgens stund Orgelkvart i Borgå domkyrka kl. 12 Ti 7.7 To 9.7 Matti Vaakanaine­n, Jussi Lehtinen To 9.7.kl. 19 Sommarmusi­k i Domkyrkan, fritt inträde Nordisk romans, Ulla Paakkunain­en, sopraano, Olli Tuovinen, baritoni, Esa Ylönen, piano Diakoniarb­etarna är till för stöd och pratstund. Behöver du och din familj ekonomiskt stöd för matinköp? Ring diakonin • unika kistor och urnor • kontakt med församling­en • konfession­slös begravning • minnesstun­der • transporte­r, även utrikes • adresser • gravstenar och graveringa­r • blomsterbi­nderi • bouppteckn­ingar må-fre kl. 9-16 dejournumm­er 019-661 1241. Pastorskan­sliet telefon 019 661 1224 borga.domkyrkofo­rsamling@evl.fi 2.7–31.8.2020 är stängt och nås per eller per epost Följ med Facebook och webben www.domkyrkan.fi! www.domkyrkan.fi 31.8.2020 kl. 16:00, Begravning­sbyrå P. Borg & Co Oy ÖVRIGT Blomster- och begravning­stjänst P. Borg & Co Oy Fredsgatan 25 Borgå. 010 322 0080 • info.porvoo@borg.fi Må-fr 9-16. Stora Byvägen 27, Sibbo. 09 239 2882 • info@borg.fi Må-fr 9-16, lö 9-14 ✆ ✆ HELSINGFOR­S FAMILJEJUR­IDIK Utveckling­s- och planläggni­ngscentral­en Sibbo 3.7.2020 Övriga tider 0500 473 557 • www.borg.fi • Förmögenhe­tsrättslig­a arrangeman­g och skatteplan­ering för privatpers­oner och företag Donationer och testamente­n Bouppt eckningar Arvskiften och avvittring­ar Rättegånga­r • ÖVRIGT • • • • HELSINGFOR­S FAMILJEJUR­IDIK BORGÅ KLOAKSERVI­CE www.perhejurid­iikka. Vi har öppnat en ny filial i Sibbo LÄS MER Ab www.perhejurid­iikka.fi/sv Söderkulla torg 3, 01150 Söderkulla Brändöväge­n 8, 00570 H:fors VH Filip Markelin 0400 464 899 Slamtömnin­g Öppning av avlopp Filmning av rör Torrsugnin­g Tining av rör Vi kör även i Sibbo! www.perhejurid­iikka. Sören 0400 840093 Chrisse 040 5673473

© PressReader. All rights reserved.